Börü: Türk Mitolojisinde Kurt Sembolizmi

Eski Türkçede börü olarak bilinen kurt, Türk mitolojisinde merkezi bir konuma sahiptir. Hem korkunun hem de hayranlığın simgesi olarak Türk toplumunun kolektif bilincine derinden yerleşmiştir. Kurt sembolizmi, Türk mitosunda doğaya olan köklü saygıyı ve insan ile yaban arasındaki aşkın bağı anlamak için kilit bir

Tarih Öncesi Çağlarda Avcı-Toplayıcı Yaşam Tarzı

Tarih öncesi dönemlerde, tarımın ve yerleşik uygarlıkların ortaya çıkmasından önce yaygın olan avcı-toplayıcı yaşam tarzı, bilinen en eski geçim yollarından biridir. Bu ilkel sosyoekonomik sistem, kaynak edinme prensiplerine dayalı, avcılık, balıkçılık ve toplayıcılık faaliyetlerini esas alan bir geçim sağlama amacı taşır. Söz konusu hedef

Animatizm ve Mana: Dini Evrimin İlk Aşamaları

Animatizm, ilkel dinlerin incelenmesinde temel bir kavram olup, doğal dünyayı saran, genelleştirilmiş ve kişisel olmayan bir güce inanmayı kapsar. Yaşam gücü kavramından beslenen bu inanç sistemi, hem canlı varlıklara hem de cansız objelere dünyevi olmayan özellikler bahşeder. Animatizm Nedir? Animatizm, İngiliz etnolog ve kültürel

Danimarka’da 1040 Yıllık Viking Çağı Hazineleri Bulundu

Danimarka’daki Kuzey Jutland Dedektör Derneği üyeleri, Hobro kasabası yakınlarında Viking Çağı hazineleri buldu. Arkeologlar, hazinelerdeki sikkelerin yaklaşık 1040 yaşında olduğunu düşünüyor. HobroJutland Yarımadası’nın kuzey kesiminde yer alan bir kasabadır. Başkent Kopenhag’ın yaklaşık 250 km kuzeybatısında, Aalborg’un ise yaklaşık 50 km güneyindedir. Kuzey Jutland Müzesinin

Totemizm Nedir? Sosyolojide Totem Kavramı

Söz konusu ilkel dinler olduğunda totemizm en sık karşılaşılan kavramlardan biridir… Peki, totemizm nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Totemizm, yerli toplulukların dünya görüşlerini nasıl şekillendirmiştir? Totem Nedir? Totem; aile, klan ya da topluluk gibi bir grup insanı temsil eden bir sembol ya da objedir.

İlkel Dinler: Kökenler, Nitelikler ve Gelenekler

İlkel dinler ve antik inançlar binlerce yıldır insanların yaşam biçimini şekillendiriyor. Animizm ve şamanizmden atalar kültüne dek tüm bu gelenekler, insanlığın dünya görüşünü belirlemede önemli roller oynamışlardır. Modern dinler bugün dünyanın çoğuna egemen olsa da inancın, tapınmanın ve spiritüel uygulamaların kökleri, bu eski ve

Mitolojide Geyik Sembolizmi: Dünya Kültürlerinde Kutsal Geyik

Geyik sembolizmi, çeşitli kültürlerde ve inanç sistemlerinde geyik imgesine atfedilen anlam ve önemi ifade eder. Ormanlık alanlarda yaşamını sürdüren geyikler farklı uygarlıklarda farklı anlamlar taşır. Bunlar arasında ölümsüzlük, yol göstericilik, doğurganlık, incelik, değişim ve yenilenme ilk sıralarda yer alır. Çeşitlilik gösteren bu kavramlar, geyiklerin

Antropolojik Bağlamda İnsan Kalıntılarının Yok Edilme Yöntemleri

İnsan kalıntılarının yok edilme yöntemleri ile defin sırasında uygulanan ritüeller, sahip olunan dini inançlara ve kültürel geleneklere göre değişiklik gösterir. İnhumasyon (toprağa gömme) ve kremasyon (ateşe verme) günümüzde uygulanan en yaygın metotlar olsa da insanlar Paleolitik‘ten bu yana birçok farklı sistem geliştirmişlerdir. İnhumasyon Tüm

İlkbahar ile İlişkilendirilen Sekiz Mitolojik Varlık

İlkbahar pek çok toplulukta doğurganlık ve bereketle özdeşleştirilmiş, yeşil ve turkuaz renkle sembolize edilmiştir. Bu doğrultuda bahar denince akla ilk gelen varlıklar, çoğunlukla doğurganlık ve bereket tanrıları ya da tanrıçaları olmaktadır. İşte size dünyanın dört yanından baharla özdeşleşmiş sekiz mitolojik varlık: Yaşıl Han Türk