UBIR: Türk Mitolojisinde Vampir Benzeri Bir Yaratık

Köklerini animizm, şamanizm, Tengricilik ve Ural-Altay halk inanç sisteminden alan Türk mitolojisi, Aldacı Han‘dan Yelbegen‘e, Alkarısı‘ndan Arçura‘ya dek farklı Türk toplulukların mitlerindeki çok sayıda doğaüstü varlığı bünyesinde barındıran eklektik bir sistemdir. Bu varlıklardan biri olan ve neredeyse tüm Türk topluluklarda benzer lokal varyasyonlarla kendini

Avrupa’da Cadılık Tarihi

Cadılık tarihi ve büyücülükle ilgili halk inançları genellikle antropoloji, tarih, teoloji ve halkbilimsel araştırmalara konu olan disiplinler arası bir alandır. Tarih boyunca cadılık, büyülerle bağlantılı temel halk uygulamalarından karmaşık ritüellere dek çeşitli biçimlerde ortaya çıkmış ve Avrupa toplumlarında önemli bir yere sahip olmuştur. Avrupa’da

Ne Kadar Cadısın? Cadılık ve 11 Belirti

Cadılık kısaca doğadaki enerjinin yönlendirilmesi sanatı olarak tanımlanabilir. Günümüzde her ne kadar Wicca inancıyla özdeşleştirilse de cadılık bir din değildir. Modern yorumcular, cadıların geçmişte insanlarla birlikte olmuş olması nedeniyle herkesin içinde biraz cadılık yeteneği olabileceğini savunur. Gelin kendinizi test edin. Cadılık ya da okültizme

Avrupa Folklorunda Walpurgis Gecesi: Tarih ve Gelenekler

Walpurgis Gecesi, kökleri Orta Çağ’a dek uzanan ve Cadılar Gecesi olarak da bilinen geleneksel bir Avrupa festivalidir. Cadılıkla olan ilişkisi, yeryüzündeki tüm cadıların o gece Şabat düzenlemek için bir araya geldikleri inancına dayanmaktadır. Halkbilimsel bir perspektiften bakıldığında Walpurgis Gecesi din, folklor ve kültürel kimliğin

Mitolojiden Örneklerle Yeşilin Sembolik Anlamları

“Yeni filizlenmiş bir ağaç, ışıldayan bir zümrüt, göz alıcı bir bahar manzarası, uçsuz bucaksız bir orman… Yeşilin yaşam enerjisi her yerde.” Yeşil denince pek kişinin aklına çim, yosun, ağaç, yaprak, orman gibi doğa unsurları gelir. Bununla birlikte yeşil renkle betimlenen birçok mitolojik ve folklorik

Bir Kış Sonu Macar Festivali Olarak Busójárás Kutlamaları ve İlginç Busó Kostümleri

“Bir gün Macaristan sokaklarında yürürken koyun postu giymiş tahta maskeli birilerini görürseniz anlayın ki bahar yaklaşmış demektir.” Baharın yaklaşmasıyla birlikte Avrupa’daki bir çok ülkede, kıştan kalan kötücül varlıkların uzaklaştırılmasını sembolize eden karnavallar düzenleniyor. Bunlardan biri de, sembolik ve imgesel kostümleri ile öne çıkan Busójárás!