Keçi Sembolizmi: Keçiler Nasıl Şeytanla İlişkilendirildi?

Keçi sembolizminin kökleri, binlerce yıl öncesine, prehistorik çağlara dek uzanmaktadır. İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvanlardan biri olan keçiler, sarp yamaçlarda dahi kolaylıkla yürüyebilme özellikleriyle bilinirler. Neolitik topluluklar, bu hayvanların hem etinden ve sütünden hem de yününden ve derisinden yararlanmışlardır. Bu durum, ilkel topluluklarda keçilerin

Şaman Davullarındaki Semboller ve Anlamları

Şamanların transa geçmek ve doğaüstü varlıklarla iletişim kurmak amacıyla kullandıkları en önemli enstrüman davuldur. Şaman davulları genellikle ahşap bir çerçeve üzerine keçi, geyik ya da sığır gibi bazı hayvanların derisinin gerilmesiyle yapılır. Deri sabitlendikten sonra üzerine farklı anlamlara ve işlevlere sahip birçok sembolik figür

Mezarlık Ağaçları ve Mezarlara Ağaç Dikme Geleneği

Günümüz mezarlıkları daha çok süs bitkileri ve dekoratif ağaçlarla dolu olsa da çam, selvi ve porsuk gibi bazı türlerin daha yaygın olduğunu fark etmişsinizdir. Peki, dekoratif işlevinin ötesinde manevi ve folklorik anlamları olan bu ağaç türleri nelerdir? Mezarlıklara dikilen ağaçlar neyi sembolize ediyor? Mezarlıklara

Imbolc: Köken, Gelenekler ve Görenekler

Imbolc, doğanın kış uykusundan uyandığını ve baharın yaklaşmakta olduğunu simgeleyen bir pagan festivalidir. Kelt kökenli olmasına karşın bugün farklı ülkelerde pek çok kişi tarafından kutlanmaktadır. Genellikle saflık, yenilenme, umut ve doğurganlık gibi kavramlarla ilişkilendirilir. Imbolc Nedir? Imbolc, yaklaşan baharı müjdeleyen antik bir Kelt festivalidir.

Nardugan Bayramı Nedir? Noel ve Yule ile Bir İlişkisi Var mı?

Aralık demek uzun geceler demek, rengarenk çamlar demek, yeni yıl demek, sıcak şarap demek. Noel, Yule ve Nardugan gibi etkinlikler de cabası… Peki kökleri Antik çağlara dek uzanan bu etkinliklerin birbirleriyle bir bağlantısı var mı? Nardugan Ne Demek? “Nardugan” sözcüğü kabaca Gündoğan anlamına gelmektedir.

Krampus Gecesi: Orta Çağ Korkularından Modern Kutlamalara

Krampus Gecesi, genellikle Orta Avrupa ülkelerinde kutlanan geleneksel bir folklorik etkinliktir. Adını, Orta Avrupa ve Doğu Alp folklorunda önemli bir yer tutan şeytani yaratık Krampus‘tan almıştır. Krampus Kimdir? Mitolojik anlatılara ve halk hikayelerine göre Krampus; boynuzlu, kıllı ve cadı benzeri bir görünüme sahip olan

UBIR: Türk Mitolojisinde Vampir Benzeri Bir Yaratık

Köklerini animizm, şamanizm, Tengricilik ve Ural-Altay halk inanç sisteminden alan Türk mitolojisi, Aldacı Han‘dan Yelbegen‘e, Alkarısı‘ndan Arçura‘ya dek farklı Türk toplulukların mitlerindeki çok sayıda doğaüstü varlığı bünyesinde barındıran eklektik bir sistemdir. Bu varlıklardan biri olan ve neredeyse tüm Türk topluluklarda benzer lokal varyasyonlarla kendini

Türk Mitolojisinde Ölüm, Aldacı Han ve Ruhlar Bayramı

Ölene dek asla deneyimleyemeyeceğimiz bir olgu, ölümün ta kendisi. Kimilerimiz onu basit bir dönüşüm olarak ele alsa da ölüm, pek çok kişi için kaderin kötü bir cilvesi. Öyle ki, hem edebiyat hem de sanat ölümsüzlük ve sonsuz yaşam mitleriyle doludur. Mitlerse ölümle özdeşleştirilmiş karakterlerle…

Avrupa’da Cadılık Tarihi

Cadılık tarihi ve büyücülükle ilgili halk inançları genellikle antropoloji, tarih, teoloji ve halkbilimsel araştırmalara konu olan disiplinler arası bir alandır. Tarih boyunca cadılık, büyülerle bağlantılı temel halk uygulamalarından karmaşık ritüellere dek çeşitli biçimlerde ortaya çıkmış ve Avrupa toplumlarında önemli bir yere sahip olmuştur. Avrupa’da