Totemizm Nedir? Sosyolojide Totem Kavramı

Söz konusu ilkel dinler olduğunda totemizm en sık karşılaşılan kavramlardan biridir… Peki, totemizm nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Totemizm, yerli toplulukların dünya görüşlerini nasıl şekillendirmiştir? Totem Nedir? Totem; aile, klan ya da topluluk gibi bir grup insanı temsil eden bir sembol ya da objedir.

Mitolojide Geyik Sembolizmi: Dünya Kültürlerinde Kutsal Geyik

Geyik sembolizmi, çeşitli kültürlerde ve inanç sistemlerinde geyik imgesine atfedilen anlam ve önemi ifade eder. Ormanlık alanlarda yaşamını sürdüren geyikler farklı uygarlıklarda farklı anlamlar taşır. Bunlar arasında ölümsüzlük, yol göstericilik, doğurganlık, incelik, değişim ve yenilenme ilk sıralarda yer alır. Çeşitlilik gösteren bu kavramlar, geyiklerin

Antropolojik Bağlamda İnsan Kalıntılarının Yok Edilme Yöntemleri

İnsan kalıntılarının yok edilme yöntemleri ile defin sırasında uygulanan ritüeller, sahip olunan dini inançlara ve kültürel geleneklere göre değişiklik gösterir. İnhumasyon (toprağa gömme) ve kremasyon (ateşe verme) günümüzde uygulanan en yaygın metotlar olsa da insanlar Paleolitik‘ten bu yana birçok farklı sistem geliştirmişlerdir. İnhumasyon Tüm

Sagalassos’ta Bulunan Roma Mezarı, İnsanların Hortlaklardan Korunmak İçin Tılsımlara Başvurduğunu Gösteriyor

Arkeologlar kısa süre önce Sagalassos’ta sıra dışı bir Roma mezarı ortaya çıkardılar. Buluntular, insanların kendilerini hortlayan ölülerden korumak için tılsımlara başvurduklarını gösteriyor. Sagalassos antik kentinde görev yapan arkeologlar, yaklaşık 1900 yıllık normatif olmayan bir Roma mezarı ve büyülü uygulamalara işaret eden bazı materyaller buldular.

1900 Yıllık Roma Fallusu, Bilinen En Eski Ahşap Dildo Olabilir

Yeni bir araştırmaya göre, İngiltere’nin kuzeyinde bulunan Vindolanda fallusu, bilinen en eski ahşap dildo olabilir. Kısa süre önce Cambridge University Press tarafından Antiquity dergisinde çevrimiçi olarak yayınlanan bir araştırma makalesi, Vindolanda fallusunun ne amaçla kullanılmış olabileceğine yönelik yeni olasılıklar üzerinde duruyor.1 Vindolanda fallusu, 1992

Mitolojide ve Halk İnançlarında Ardıç

Juniperus cinsinden iğne yapraklı bir ağaç olan ardıç, pek çok iklime adapte olabilmiş bir türdür. Bu nedenle pek çok toplumda ardıçla ilgili pratiklere, mitlere ve halk inançlarına rastlanmaktadır. Ardıç Ağacının Fiziksel Özellikleri Meyvelerine ve yapraklarına bakarak kolaylıkla benzerlerinden ayırt edilebilen ardıç ağacı; servi, mazı

Bozkırın Kuyumcuları: İskitler ve İskit Sanatı

İskitler, MÖ 8. yüzyılda Karadeniz-Hazar steplerinde Kimmerlerin etkisini yitirmesiyle öne çıkan göçebe bir topluluktur. Hem Orta Asya’da hem de Doğu Avrupa’da egemenlik kurmuşlar, bu nedenle bölgedeki pek çok topluluğun etnogenezinde rol almışlardır. Yayıldıkları coğrafyanın etkisiyle hem kültürel hem de sosyoekonomik açıdan pek çok uygarlıkla