Mezarlık Ağaçları ve Mezarlara Ağaç Dikme Geleneği

Günümüz mezarlıkları daha çok süs bitkileri ve dekoratif ağaçlarla dolu olsa da çam, selvi ve porsuk gibi bazı türlerin daha yaygın olduğunu fark etmişsinizdir. Peki, dekoratif işlevinin ötesinde manevi ve folklorik anlamları olan bu ağaç türleri nelerdir? Mezarlıklara dikilen ağaçlar neyi sembolize ediyor? Mezarlıklara

Imbolc: Köken, Gelenekler ve Görenekler

Imbolc, doğanın kış uykusundan uyandığını ve baharın yaklaşmakta olduğunu simgeleyen bir pagan festivalidir. Kelt kökenli olmasına karşın bugün farklı ülkelerde pek çok kişi tarafından kutlanmaktadır. Genellikle saflık, yenilenme, umut ve doğurganlık gibi kavramlarla ilişkilendirilir. Imbolc Nedir? Imbolc, yaklaşan baharı müjdeleyen antik bir Kelt festivalidir.

Avrupa Folklorunda Walpurgis Gecesi: Tarih ve Gelenekler

Walpurgis Gecesi, kökleri Orta Çağ’a dek uzanan ve Cadılar Gecesi olarak da bilinen geleneksel bir Avrupa festivalidir. Cadılıkla olan ilişkisi, yeryüzündeki tüm cadıların o gece Şabat düzenlemek için bir araya geldikleri inancına dayanmaktadır. Halkbilimsel bir perspektiften bakıldığında Walpurgis Gecesi din, folklor ve kültürel kimliğin

Cadılar Bayramı’nın Kökeni Ve Halloween Benzeri Gelenekler

Pagan kökleri olmasına karşın günümüzde seküler bir gelenek hâlini alan ve her yıl 31 Ekim’de kutlanan Halloween, Türkiye’de Cadılar Bayramı olarak da bilinmektedir. Küreselleşmenin etkisiyle Rusya, Türkiye ve Japonya gibi Doğu Avrupa ve Asya ülkelerinde de yaygınlaşan Halloween kutlamalarında ülkelerin yerel kültüründen izler görülmekle

İskitlerde ve Hunlarda Kan Yemini ve Kan Kardeşlik

Kan yemini, genellikle iki erkek arasında sembolik bir bağlılık duygusu oluşturan ve sonsuza dek dost kalmak için düzenlenen bir ritüeldir. Antik zamanlarda göçebe halklar arasında yaygın olan uygulama, zamanla yerleşik kavimlerde de görülmüştür. Kan yemini yapan kişiler kan kardeş olarak adlandırılırlar ve ortak düşman

Bir Yılbaşı Geleneği Olarak Kurşun Dökme ve Tarihçesi

Farklı kültürlerde farklı tarihlere denk gelse de yılbaşı kutlamaları neredeyse tüm insanlığın ortak mirası. Öyle ki, zaman içinde yılbaşı ile ilgili pek çok batıl inanç ve ilginç gelenek ortaya çıkmıştır. Üzüm yemek, şampanya içmek, kırmızı giysiler giymek, tombala oynamak, kalabalık akşam yemekleri, sabahlara dek