Yupik Şamanizmi ve İlginç Yupik Maskeleri

Binlerce yıldır Arktik Bölge yakınlarında yaşayan bir halk, Yupikler… Çoğu kişi onları ilginç dans maskeleriyle de biliyor. Ancak yalnızca maskeleri değil, dondurucu soğuğa karşı verdikleri yaşam mücadeleleri de hepimizi şaşkınlık içinde bırakacak nitelikte. Yupikler Kimdir? Yupikler, günümüzde Rusya’ya bağlı Çukotka Özerk Okrugu’nda ve ABD’ye

Krampus Gecesi: Orta Çağ Korkularından Modern Kutlamalara

Krampus Gecesi, genellikle Orta Avrupa ülkelerinde kutlanan geleneksel bir folklorik etkinliktir. Adını, Orta Avrupa ve Doğu Alp folklorunda önemli bir yer tutan şeytani yaratık Krampus‘tan almıştır. Krampus Kimdir? Mitolojik anlatılara ve halk hikayelerine göre Krampus; boynuzlu, kıllı ve cadı benzeri bir görünüme sahip olan

UBIR: Türk Mitolojisinde Vampir Benzeri Bir Yaratık

Köklerini animizm, şamanizm, Tengricilik ve Ural-Altay halk inanç sisteminden alan Türk mitolojisi, Aldacı Han‘dan Yelbegen‘e, Alkarısı‘ndan Arçura‘ya dek farklı Türk toplulukların mitlerindeki çok sayıda doğaüstü varlığı bünyesinde barındıran eklektik bir sistemdir. Bu varlıklardan biri olan ve neredeyse tüm Türk topluluklarda benzer lokal varyasyonlarla kendini

Mezarlık Ağaçları ve Mezarlara Ağaç Dikme Geleneği

Günümüz mezarlıkları daha çok süs bitkileri ve dekoratif ağaçlarla dolu olsa da çam, selvi ve porsuk gibi bazı türlerin daha yaygın olduğunu fark etmişsinizdir. Peki, dekoratif işlevinin ötesinde manevi ve folklorik anlamları olan bu ağaç türleri nelerdir? Mezarlıklara dikilen ağaçlar neyi sembolize ediyor? Mezarlıklara

Perseid Meteor Yağmuru Nedir? 10 İlginç Bilgi

Perseid Meteor Yağmuru, Dünya’nın Swift-Tuttle denen bir kuyruklu yıldızın uzayda bıraktığı kalıntılar arasından geçmesiyle meydana gelir. Küçük parçacıklardan ve tozdan oluşan bu kalıntılar atmosferimize girince gökyüzünde genellikle “meteor” ve “kayan yıldız” olarak adlandırılan göz kamaştırıcı ışık çizgileri oluştururlar. Her yıl Ağustos ayında meydana gelen

Yaylacılık ve Yaylacı Yaşam Tarzı

Yaylacılık, dağlık bölgelerde yaşayan bazı hayvancı toplulukların geleneksel yaşam tarzını yansıtan önemli bir kültürel ve ekonomik faaliyettir. Yaz aylarında hayvanlarını yaylalara göç ettirerek otlatma ve ilkel tarım işleriyle uğraşan yaylacılar, binlerce yıllık bir geleneği devam ettirerek doğayla iç içe bir yaşam sürerler. Yaylacılık Nedir?

Türk Mitolojisinde Ölüm, Aldacı Han ve Ruhlar Bayramı

Ölene dek asla deneyimleyemeyeceğimiz bir olgu, ölümün ta kendisi. Kimilerimiz onu basit bir dönüşüm olarak ele alsa da ölüm, pek çok kişi için kaderin kötü bir cilvesi. Öyle ki, hem edebiyat hem de sanat ölümsüzlük ve sonsuz yaşam mitleriyle doludur. Mitlerse ölümle özdeşleştirilmiş karakterlerle…

İlkel Dinler: Kökenler, Nitelikler ve Gelenekler

İlkel dinler ve antik inançlar binlerce yıldır insanların yaşam biçimini şekillendiriyor. Animizm ve şamanizmden atalar kültüne dek tüm bu gelenekler, insanlığın dünya görüşünü belirlemede önemli roller oynamışlardır. Modern dinler bugün dünyanın çoğuna egemen olsa da inancın, tapınmanın ve spiritüel uygulamaların kökleri, bu eski ve

Avrupa’da Cadılık Tarihi

Cadılık tarihi ve büyücülükle ilgili halk inançları genellikle antropoloji, tarih, teoloji ve halkbilimsel araştırmalara konu olan disiplinler arası bir alandır. Tarih boyunca cadılık, büyülerle bağlantılı temel halk uygulamalarından karmaşık ritüellere dek çeşitli biçimlerde ortaya çıkmış ve Avrupa toplumlarında önemli bir yere sahip olmuştur. Avrupa’da

Animatizm ve Mana: Dini Evrimin İlk Aşamaları

Animatizm, ilkel dinlerin incelenmesinde temel bir kavram olup, doğal dünyayı saran, genelleştirilmiş ve kişisel olmayan bir güce inanmayı kapsar. Yaşam gücü kavramından beslenen bu inanç sistemi, hem canlı varlıklara hem de cansız objelere dünyevi olmayan özellikler bahşeder. Animatizm Nedir? Animatizm, İngiliz etnolog ve kültürel

1 2 3 5