Keçi Sembolizmi: Keçiler Nasıl Şeytanla İlişkilendirildi?

Keçi sembolizminin kökleri, binlerce yıl öncesine, prehistorik çağlara dek uzanmaktadır. İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvanlardan biri olan keçiler, sarp yamaçlarda dahi kolaylıkla yürüyebilme özellikleriyle bilinirler. Neolitik topluluklar, bu hayvanların hem etinden ve sütünden hem de yününden ve derisinden yararlanmışlardır. Bu durum, ilkel topluluklarda keçilerin

Şaman Davullarındaki Semboller ve Anlamları

Şamanların transa geçmek ve doğaüstü varlıklarla iletişim kurmak amacıyla kullandıkları en önemli enstrüman davuldur. Şaman davulları genellikle ahşap bir çerçeve üzerine keçi, geyik ya da sığır gibi bazı hayvanların derisinin gerilmesiyle yapılır. Deri sabitlendikten sonra üzerine farklı anlamlara ve işlevlere sahip birçok sembolik figür

UBIR: Türk Mitolojisinde Vampir Benzeri Bir Yaratık

Köklerini animizm, şamanizm, Tengricilik ve Ural-Altay halk inanç sisteminden alan Türk mitolojisi, Aldacı Han‘dan Yelbegen‘e, Alkarısı‘ndan Arçura‘ya dek farklı Türk toplulukların mitlerindeki çok sayıda doğaüstü varlığı bünyesinde barındıran eklektik bir sistemdir. Bu varlıklardan biri olan ve neredeyse tüm Türk topluluklarda benzer lokal varyasyonlarla kendini

Türk Mitolojisinde Ölüm, Aldacı Han ve Ruhlar Bayramı

Ölene dek asla deneyimleyemeyeceğimiz bir olgu, ölümün ta kendisi. Kimilerimiz onu basit bir dönüşüm olarak ele alsa da ölüm, pek çok kişi için kaderin kötü bir cilvesi. Öyle ki, hem edebiyat hem de sanat ölümsüzlük ve sonsuz yaşam mitleriyle doludur. Mitlerse ölümle özdeşleştirilmiş karakterlerle…

Mitolojide ve Halk İnançlarında Ardıç

Juniperus cinsinden iğne yapraklı bir ağaç olan ardıç, pek çok iklime adapte olabilmiş bir türdür. Bu nedenle pek çok toplumda ardıçla ilgili pratiklere, mitlere ve halk inançlarına rastlanmaktadır. Ardıç Ağacının Fiziksel Özellikleri Meyvelerine ve yapraklarına bakarak kolaylıkla benzerlerinden ayırt edilebilen ardıç ağacı; servi, mazı

Anadolu Folklorunda En Ürkütücü Yedi Varlık

Anadolu halk kültürünün bir parçası olan mitolojik varlıklar hem masalların hem de halk edebiyatının vazgeçilmez unsurlarıdır. Köklerini Türk, Kafkas, Yunan ve Fars kültüründen alan Anadolu folkloru zamanla kendine has çok renkli bir yapıya bürünmüş ve pek çok doğaüstü karakteri içinde barındırmıştır. Kış Yaratığı Karakoncolos

Alkarısı: Kırmızılar İçinde Cadı Benzeri Bir Kadın

Kırmızılar içinde kötücül bir kadın, hatta cadı da denebilir. Bazıları onu Adem’in ilk eşi Lilith’e de benzetiyor. Bebekleri ve lohusa kadınları öldürmesiyle ünlü. Bu açıdan çocukların ve gebe kadınların koruyucusu Tanrıça Umay’la zıt olduğu söylenebilir. Alkarısı ya da Albis Kimdir? Alkarısı, Türk ve Altay

Türk ve Altay Mitlerindeki En Korkunç 11 Varlık

Mitolojik varlıklar ve masal karakterleri, ait olduğu kültürün toplumsal bilinçaltını yansıtması açısından önemlidir. Benzer sosyokültürel ve coğrafi koşullarda yaşayan toplumlar genellikle benzer korkunç varlıklara inanmıştır. Bu nedenle köklerini Avrasya steplerinden alan pek çok toplulukta benzer varlıklar farklı adlarla literatürde yer almıştır. Kültürel etkileşimin bir