Börü: Symbolika wilka w mitologii tureckiej

Wilk, znany jako „börü” w języku starotureckim, odgrywa centralną i urzekającą rolę w mitologii tureckiej. Wilk, osadzony głęboko w zbiorowej świadomości ludów tureckich, jest symbolem zarówno strachu, jak i podziwu, ucieleśniając złożoną dwoistość, która przeplata jego zaciekłość z jego czczonymi cechami. Jako symbol niezłomnego

Styl życia łowców-zbieraczy w czasach prehistorycznych

Styl życia łowców-zbieraczy, dominujący sposób utrzymania w czasach prehistorycznych, reprezentuje starożytny system społeczno-ekonomiczny praktykowany przez populacje ludzkie przed nadejściem rolnictwa i osiadłych cywilizacji. Zakorzeniony w zasadach żerowania i pozyskiwania zasobów, ten sposób egzystencji pociągał za sobą zdecentralizowany i koczowniczy styl życia, charakteryzujący się poleganiem

Animatyzm i mana: wczesne etapy ewolucji religijnej

Animatyzm, fundamentalna koncepcja w badaniach nad religią pierwotną, obejmuje wiarę w uogólnioną i bezosobową moc, która przenika świat przyrody. Odżywiany koncepcją siły życiowej, ten system wierzeń nadaje zarówno żywym istotom, jak i martwym przedmiotom atrybuty nie z tego świata. Co to jest animatyzm? Animatyzm

Skarby z epoki wikingów sprzed 1040 lat znalezione w Danii

Członkowie Stowarzyszenia Detektorów Północnej Jutlandii w Danii znaleźli dwa skarby z epoki Wikingów w pobliżu miasta Hobro w regionie północnej Danii. Archeolodzy uważają, że monety w skarbach mają około 1040 lat. HobroHobro to miasto położone w północnej części Półwyspu Jutlandzkiego. Znajduje się około 50

Co to jest totemizm? Pojęcie totemu w socjologii

„Totemizm” to pojęcie często spotykane w badaniach nad religiami pierwotnymi. Czym więc jest totemizm i kiedy powstał? Jak totemizm ukształtował światopogląd społeczności tubylczych? Co to jest totem? „Totem” to symbol lub przedmiot reprezentujący grupę ludzi, na przykład rodzinę, plemię lub społeczność. W wielu rdzennych

Symbolika jelenia w mitologii: święty jeleń w kulturach świata

Symbolika jelenia odnosi się do znaczenia i znaczenia, jakie przypisywano wizerunkowi jelenia w różnych kulturach i systemach wierzeń. Jelenie żyjące na terenach leśnych mają różne znaczenie w różnych cywilizacjach. Należą do nich nieśmiertelność, przewodnictwo, płodność, życzliwość, zmiana i odnowa. Te różnorodne koncepcje umożliwiły jelenie

Utylizacja szczątków ludzkich

Metody usuwania szczątków ludzkich i obrzędy praktykowane podczas pochówku różnią się w zależności od religii i kultury. Chociaż pochówek i kremacja są obecnie najczęstszymi metodami usuwania, ludzie praktykowali wiele różnych metod od paleolitu. Pogrzebanie Inhumacja, jedna z najpowszechniejszych metod utylizacji na całym świecie, polega

Osiem mitologicznych stworzeń wiosny

Wiosna jest kojarzona z płodnością i obfitością w wielu społecznościach i jest symbolizowana przez kolor zielony lub turkusowy. Dlatego pierwszymi mitologicznymi stworzeniami, które przychodzą na myśl, gdy mowa o wiośnie, są głównie bogowie lub boginie płodności. Oto osiem mitologicznych stworzeń z całego świata, które