Bir Bilim Dalı Olarak Arkeoloji ve Alt Disiplinleri

Arkeoloji, insanlık tarihini aydınlatmak ve geçmiş uygarlıkları ortaya çıkarmak için kanıtlara dayalı olarak çalışan disiplinlerden biridir. Terim, Yunanca kökenli olup “arkhaios” (eski, antik) ile “logos” (bilim, bilgi) sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. Arkeologlar, arkeolojik kalıntılar aracılığıyla geçmiş uygarlıkların yaşam tarzları, inançları, teknolojileri ve sosyal yapıları hakkında

Mezar Mimarisi: Anıtlar ve Yapılar

Mezar mimarisi, ölen bir kişinin ya da kişilerin kalıntılarının yerleştirileceği ve korunacağı yapıların tasarımı ve inşası ile ilgilenen bir alt disiplindir. Görkemli mozolelerden sade mezarlara, küçük mezarlıklardan devasa tümülüslere kadar oldukça geniş bir alanı kapsar. Aşağıda, bu yapılarla ilgili sıkça karşılaşılan bazı terimlerin anlamları

Antropolojik Bağlamda İnsan Kalıntılarının Yok Edilme Yöntemleri

İnsan kalıntılarının yok edilme yöntemleri ile defin sırasında uygulanan ritüeller, sahip olunan dini inançlara ve kültürel geleneklere göre değişiklik gösterir. İnhumasyon (toprağa gömme) ve kremasyon (ateşe verme) günümüzde uygulanan en yaygın metotlar olsa da insanlar Paleolitik‘ten bu yana birçok farklı sistem geliştirmişlerdir. İnhumasyon Tüm

Homo Cinsine Ait Türler Sözlüğü

Günümüzden yaklaşık 2.8 milyon yıl önce ortaya çıktığı tahmin edilen Homo cinsi, modern insanları, modern insanların atalarını ve yakın akrabalarını kapsar. Taksonomide primatlar altında sınıflandırılan cinsin günümüzde yaşan tek türü Homo sapiens‘tir. Homo habilis Yaklaşık 2.3 milyon yıl önce ortaya çıktığı düşünülen bir insan

Türk Panteonu (Türk Mitolojisinde Tanrılar ve Tanrıçalar)

Belirli bir dindeki ya da mitolojideki tüm tanrısal varlıkları ifade etmek için panteon sözcüğü kullanılır. Dolayısıyla Türk panteonu, Türk mitolojisindeki tüm tanrısal varlıklar anlamına gelir. Avrasya steplerinde ve Güney Sibirya çevresinde gelişen Türk mitolojisi, pek çok yönden animizme ve doğa kültüne dayandığı için Türk

Arkeolojik Dönemler

Tarih öncesi dönemler söz konusu olduğunda genellikle Üç Çağ Sistemi’nden yararlanılır. Metodolojik bir kavram olan Üç Çağ Sistemi, 19. yüzyılda Danimarkalı bir antikacı olan Christian Jürgensen Thomsen tarafından geliştirilmiştir. Üç Çağ Sistemi’ne göre prehistorik dönemler Taş Çağı, Bronz Çağı ve Demir Çağı olarak üçe