Yupik Şamanizmi ve İlginç Yupik Maskeleri

Binlerce yıldır Arktik Bölge yakınlarında yaşayan bir halk, Yupikler… Çoğu kişi onları ilginç dans maskeleriyle de biliyor. Ancak yalnızca maskeleri değil, dondurucu soğuğa karşı verdikleri yaşam mücadeleleri de hepimizi şaşkınlık içinde bırakacak nitelikte. Yupikler Kimdir? Yupikler, günümüzde Rusya’ya bağlı Çukotka Özerk Okrugu’nda ve ABD’ye

Yaylacılık ve Yaylacı Yaşam Tarzı

Yaylacılık, dağlık bölgelerde yaşayan bazı hayvancı toplulukların geleneksel yaşam tarzını yansıtan önemli bir kültürel ve ekonomik faaliyettir. Yaz aylarında hayvanlarını yaylalara göç ettirerek otlatma ve ilkel tarım işleriyle uğraşan yaylacılar, binlerce yıllık bir geleneği devam ettirerek doğayla iç içe bir yaşam sürerler. Yaylacılık Nedir?

İlkel Dinler: Kökenler, Nitelikler ve Gelenekler

İlkel dinler ve antik inançlar binlerce yıldır insanların yaşam biçimini şekillendiriyor. Animizm ve şamanizmden atalar kültüne dek tüm bu gelenekler, insanlığın dünya görüşünü belirlemede önemli roller oynamışlardır. Modern dinler bugün dünyanın çoğuna egemen olsa da inancın, tapınmanın ve spiritüel uygulamaların kökleri, bu eski ve

Animatizm ve Mana: Dini Evrimin İlk Aşamaları

Animatizm, ilkel dinlerin incelenmesinde temel bir kavram olup, doğal dünyayı saran, genelleştirilmiş ve kişisel olmayan bir güce inanmayı kapsar. Yaşam gücü kavramından beslenen bu inanç sistemi, hem canlı varlıklara hem de cansız objelere dünyevi olmayan özellikler bahşeder. Animatizm Nedir? Animatizm, İngiliz etnolog ve kültürel

Geyik Totemi ve Şamanizmde Erk Hayvanı

Geyik totemi, çeşitli kültürlerde ve spiritüel geleneklerde geyik türlerinin sembolik bir temsili olarak tanımlanabilir. Totem hayvanları, genellikle belli bir grup ya da topluluk tarafından benimsenir. Bu hayvanların sembolik anlamları ise hem topluluğun inançlarına, geleneklerine ve göreneklerine göre hem de hayvanın doğadaki konumuna ve karakterine

Pastoral Göçebelik Nedir? Köken ve Özellikler

Hayvancı göçebelik olarak da bilinen pastoral göçebelik, yeni otlaklar bulmak için sürekli hareket halinde olma gerekliliğine dayanan bir yaşam tarzıdır. Sabit mevsimlik meraların kullanıldığı yaylacılığın aksine pastoral göçebelik, dinamik çevre koşullarına uyum sağlayarak düzensiz bir hareket modeli sergiler. Pastoral Göçebelik Nedir? Pastoral göçebelik, geçinebilmek

Tarih Öncesi Çağlarda Avcı-Toplayıcı Yaşam Tarzı

Tarih öncesi dönemlerde, tarımın ve yerleşik uygarlıkların ortaya çıkmasından önce yaygın olan avcı-toplayıcı yaşam tarzı, bilinen en eski geçim yollarından biridir. Bu ilkel sosyoekonomik sistem, kaynak edinme prensiplerine dayalı, avcılık, balıkçılık ve toplayıcılık faaliyetlerini esas alan bir geçim sağlama amacı taşır. Söz konusu hedef

Totemizm Nedir? Sosyolojide Totem Kavramı

Söz konusu ilkel dinler olduğunda totemizm en sık karşılaşılan kavramlardan biridir… Peki, totemizm nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Totemizm, yerli toplulukların dünya görüşlerini nasıl şekillendirmiştir? Totem Nedir? Totem; aile, klan ya da topluluk gibi bir grup insanı temsil eden bir sembol ya da objedir.

Antropolojik Bağlamda İnsan Kalıntılarının Yok Edilme Yöntemleri

İnsan kalıntılarının yok edilme yöntemleri ile defin sırasında uygulanan ritüeller, sahip olunan dini inançlara ve kültürel geleneklere göre değişiklik gösterir. İnhumasyon (toprağa gömme) ve kremasyon (ateşe verme) günümüzde uygulanan en yaygın metotlar olsa da insanlar Paleolitik‘ten bu yana birçok farklı sistem geliştirmişlerdir. İnhumasyon Tüm