İskitler Hakkında Ne Kadar Bilgi Sahibisin?

Yüzyıllar boyunca Doğu Avrupa ve Asya steplerinde egemenlik kuran, köklerini Bronz Çağı Tagar kültüründen ve Demir Çağı Pazırık kültüründen alan İskitler hakkında kısa ve öğretici bir test: Doğru Yanıtlar Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olarak da bilinen İskit/Saka kraliçesi kimdir? Türk tarihinin bilinen ilk

Bozkırın Kuyumcuları: İskitler ve İskit Sanatı

İskitler, MÖ 8. yüzyılda Karadeniz-Hazar steplerinde Kimmerlerin etkisini yitirmesiyle öne çıkan göçebe bir topluluktur. Hem Orta Asya’da hem de Doğu Avrupa’da egemenlik kurmuşlar, bu nedenle bölgedeki pek çok topluluğun etnogenezinde rol almışlardır. Yayıldıkları coğrafyanın etkisiyle hem kültürel hem de sosyoekonomik açıdan pek çok uygarlıkla

İskitlerde ve Hunlarda Kan Yemini ve Kan Kardeşlik

Kan yemini, genellikle iki erkek arasında sembolik bir bağlılık duygusu oluşturan ve sonsuza dek dost kalmak için düzenlenen bir ritüeldir. Antik zamanlarda göçebe halklar arasında yaygın olan uygulama, zamanla yerleşik kavimlerde de görülmüştür. Kan yemini yapan kişiler kan kardeş olarak adlandırılırlar ve ortak düşman