Hva er totemisme? Begrepet totem i sosiologi

«Totemisme» er et konsept man ofte møter i studiet av urreligioner. Så, hva er totemisme og når oppsto det? Hvordan har totemisme formet urfolkssamfunnenes verdenssyn? Hva er totem? Et «totem» er et symbol eller objekt som representerer en gruppe mennesker, for eksempel en familie,

Urreligioner: Opprinnelse, kjennetegn og tradisjoner

I tusenvis av år har urreligioner og eldgamle tro formet folks syn på verden. Fra animisme og sjamanisme til polyteisme og forfedretilbedelse gir disse tradisjonene fascinerende innsikt i menneskehetens åndelige reise. Mens moderne religioner kan dominere mye av verden i dag, kan troens røtter

Hjortesymbolikk i mytologi: den hellige hjort i verdenskulturer

Hjortesymbolikk refererer til betydningen og betydningen som har blitt knyttet til bildet av hjorten i ulike kulturer og trossystemer. Hjort som lever i skogsområder har forskjellig betydning i ulike sivilisasjoner. Disse inkluderer udødelighet, veiledning, fruktbarhet, vennlighet, forandring og fornyelse. Disse mangfoldige konseptene har gjort

Metodene for avhending av menneskelige levninger

Metodene for avhending av menneskelige levninger og ritualene som praktiseres under begravelsen varierer mellom religioner og kulturer. Selv om inhumasjon og kremasjon er de vanligste avhendingsmetodene i dag, har folk praktisert mange forskjellige metoder siden paleolitikum. Inhumasjon Inhumasjon, en av de vanligste deponeringsmetodene over

Vårens åtte mytologiske skapninger

Våren er assosiert med fruktbarhet og overflod i mange samfunn og er symbolisert med fargen grønn eller turkis. Derfor er de første myhologiske skapningene som dukker opp når våren nevnes for det meste fruktbarhetsguder eller gudinner. Så, her er åtte mytologiske skapninger fra hele