Vårens åtte mytologiske skapninger

Våren er assosiert med fruktbarhet og overflod i mange samfunn og er symbolisert med fargen grønn eller turkis. Derfor er de første myhologiske skapningene som dukker opp når våren nevnes for det meste fruktbarhetsguder eller gudinner. Så, her er åtte mytologiske skapninger fra hele

En etnografisk forskning på Bocuk-natten

Bocuk-natten, en tradisjon som er i ferd med å bli glemt, ble populær igjen på 2010-tallet med støtte fra lokale myndigheter. Feiringen, som er et av de viktige kulturelle symbolene i Thrakia, ble på kort tid til en festival med bidrag fra lokalbefolkningen. Så

Yupik-Sjamanisme og Interessante Yupik-Masker

Yupik-samfunnet, innbyggere i den arktiske regionen i årtusener, er ofte anerkjent for sine særegne dansemasker. Ikke desto mindre, utover den kulturelle anerkjennelsen til disse maskene, tilbyr deres utholdenhet midt i de fiendtlige klimatiske forholdene og de påfølgende utfordringene fra minusgrader en spennende fortelling. Hvem

Døden og Åndenes Dag i Turkisk Mytologi

Det eneste vi aldri kan oppleve før vi dør, er selve døden. Selv om noen av oss anser det som en enkel transformasjon, betyr døden smerte og tristhet for mange mennesker. Så mye at både litteratur og kunst er fulle av myter om udødelighet

Urreligioner: Opprinnelse, kjennetegn og tradisjoner

I tusenvis av år har urreligioner og eldgamle tro formet folks syn på verden. Fra animisme og sjamanisme til polyteisme og forfedretilbedelse gir disse tradisjonene fascinerende innsikt i menneskehetens åndelige reise. Mens moderne religioner kan dominere mye av verden i dag, kan troens røtter

Animatisme og mana: tidlige stadier av religiøs evolusjon

Animatisme, et grunnleggende konsept i studiet av urreligion, omfatter troen på en generalisert og upersonlig kraft som gjennomsyrer den naturlige verden. Næret av konseptet livskraft, gir dette trossystemet både levende vesener og livløse gjenstander utenomjordiske attributter. Hva er animatisme? Animatisme er et begrep laget

Börü: Ulvesymbolikken i turkisk mytologi

Ulven, kjent som «börü» på gammelturkisk, inntar en sentral og fengslende rolle i turkisk mytologi. Innebygd dypt i den kollektive bevisstheten til de tyrkiske folkene, står ulven som et symbol på både frykt og beundring, og legemliggjør en kompleks dualitet som fletter dens voldsomhet

Jeger-samler livsstil i forhistorisk tid

Jeger-samler-livsstilen, en fremtredende livsoppholdsmåte i forhistorisk tid, representerer et eldgammelt sosioøkonomisk system som ble praktisert av menneskelige befolkninger før fremkomsten av jordbruk og stillesittende sivilisasjoner. Med forankret i prinsippene for fôring og ressursanskaffelse, innebar denne eksistensmåten en desentralisert og nomadisk livsstil preget av avhengigheten