Türk Mitolojisi Üzrrine Birbirinden İlginç 12 Soru

Türk mitolojisi her ne kadar Yunan, Germen, Mısır ve İskandinav mitolojileri kadar bilinmese de, aslında oldukça ilgi çekici bir içeriğe sahip. Yazılı kaynakların yetersiz olması, Türk kültür coğrafyasının geniş bir alana yayılması, Türk mitolojisinin araştırılmasının önündeki en büyük iki problem. Ama yine de Orhun

UBIR: Türk Mitolojisinde Vampir Benzeri Bir Yaratık

Köklerini animizm, şamanizm, Tengricilik ve Ural-Altay halk inanç sisteminden alan Türk mitolojisi, Aldacı Han‘dan Yelbegen‘e, Alkarısı‘ndan Arçura‘ya dek farklı Türk toplulukların mitlerindeki çok sayıda doğaüstü varlığı bünyesinde barındıran eklektik bir sistemdir. Bu varlıklardan biri olan ve neredeyse tüm Türk topluluklarda benzer lokal varyasyonlarla kendini

Türk Mitolojisinde Ölüm, Aldacı Han ve Ruhlar Bayramı

Ölene dek asla deneyimleyemeyeceğimiz bir olgu, ölümün ta kendisi. Kimilerimiz onu basit bir dönüşüm olarak ele alsa da ölüm, pek çok kişi için kaderin kötü bir cilvesi. Öyle ki, hem edebiyat hem de sanat ölümsüzlük ve sonsuz yaşam mitleriyle doludur. Mitlerse ölümle özdeşleştirilmiş karakterlerle…

Börü: Türk Mitolojisinde Kurt Sembolizmi

Eski Türkçede börü olarak bilinen kurt, Türk mitolojisinde merkezi bir konuma sahiptir. Hem korkunun hem de hayranlığın simgesi olarak Türk toplumunun kolektif bilincine derinden yerleşmiştir. Kurt sembolizmi, Türk mitosunda doğaya olan köklü saygıyı ve insan ile yaban arasındaki aşkın bağı anlamak için kilit bir

Türk Panteonu (Türk Mitolojisinde Tanrılar ve Tanrıçalar)

Belirli bir dindeki ya da mitolojideki tüm tanrısal varlıkları ifade etmek için panteon sözcüğü kullanılır. Dolayısıyla Türk panteonu, Türk mitolojisindeki tüm tanrısal varlıklar anlamına gelir. Avrasya steplerinde ve Güney Sibirya çevresinde gelişen Türk mitolojisi, pek çok yönden animizme ve doğa kültüne dayandığı için Türk

Alkarısı: Kırmızılar İçinde Cadı Benzeri Bir Kadın

Kırmızılar içinde kötücül bir kadın, hatta cadı da denebilir. Bazıları onu Adem’in ilk eşi Lilith’e de benzetiyor. Bebekleri ve lohusa kadınları öldürmesiyle ünlü. Bu açıdan çocukların ve gebe kadınların koruyucusu Tanrıça Umay’la zıt olduğu söylenebilir. Alkarısı ya da Albis Kimdir? Alkarısı, Türk ve Altay

Türk ve Altay Mitlerindeki En Korkunç 11 Varlık

Mitolojik varlıklar ve masal karakterleri, ait olduğu kültürün toplumsal bilinçaltını yansıtması açısından önemlidir. Benzer sosyokültürel ve coğrafi koşullarda yaşayan toplumlar genellikle benzer korkunç varlıklara inanmıştır. Bu nedenle köklerini Avrasya steplerinden alan pek çok toplulukta benzer varlıklar farklı adlarla literatürde yer almıştır. Kültürel etkileşimin bir

Günümüzdeki Etkileriyle Türk Topluluklarda Yaşam Ağacı

Gök ile yeri birbirine bağlayan ve Dünya’nın ekseni kabul edilen pek çok mitolojik ağaç türü vardır. Hayat ağacı, dünya ağacı, evren ağacı ya da kozmik ağaç olarak da adlandırılan bu ağaçlar genellikle yakın anlamlara karşılık gelmektedir. Nitekim Romanyalı din tarihçisi Mircea Eliade, yer ile