Användarvillkor

Läs dessa ”Användarvillkor” noggrant innan du använder https://ulukayin.org webbplats.

Din tillgång till och användning av webbplatsen är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som besöker eller använder webbplatsen.

Genom att komma åt eller använda webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren kan du inte komma åt webbplatsen.

Immaterialrätt
Webbplatsen och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och förblir ULUKAYIN och dess licensgivares exklusiva egendom.

Länkar Till Andra Webbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av ULUKAYIN.

ULUKAYIN har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att ULUKAYIN inte kommer att vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar dig starkt att läsa villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning
Vi kan avsluta eller avbryta åtkomsten till vår webbplats omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i villkoren som till sin natur ska överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderättsbestämmelser, ansvarsfriskrivning, ersättning och ansvarsbegränsningar.

Din användning av webbplatsen sker på egen risk.

Gällande Lag
Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna utan att beakta dess lagkonfliktbestämmelser.

Vår underlåtenhet att tillämpa någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår webbplats och ersätter och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha mellan oss angående webbplatsen.

Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en översyn är väsentlig kommer vi att försöka lämna minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring avgörs efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår webbplats efter att dessa revideringar trätt i kraft godkänner du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, sluta använda webbplatsen.

Kontakta Oss
Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.