Bruksvilkårene

Vennligst les disse «Bruksvilkårene» nøye før du bruker https://ulukayin.org nettstedet.

Din tilgang til og bruk av nettstedet er betinget av at du godtar og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker nettstedet.

Ved å gå til eller bruke nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av vilkårene, har du ikke tilgang til nettstedet.

Åndsverk
Nettstedet og dets originale innhold, funksjoner og funksjonalitet er og forblir den eksklusive eiendommen til ULUKAYIN og dets lisensgivere.

Lenker Til Andre Nettsteder
Nettstedet vårt kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av ULUKAYIN.

ULUKAYIN har ingen kontroll over og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksis på tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar videre at ULUKAYIN ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese vilkårene og betingelsene og personvernreglene for tredjeparts nettsteder eller tjenester du besøker.

Avslutning
Vi kan avslutte eller suspendere tilgangen til nettstedet vårt umiddelbart, uten forhåndsvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert uten begrensning hvis du bryter vilkårene.

Alle bestemmelser i vilkårene som i sin natur skal overleve oppsigelsen, skal overleve oppsigelsen, inkludert, uten begrensning, eierskapsbestemmelser, ansvarsfraskrivelse, skadesløsholdelse og ansvarsbegrensninger.

Din bruk av nettstedet er på egen risiko.

Gjeldende Lov
Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene uten hensyn til lovbestemmelsene.

Vår unnlatelse av å håndheve noen rettigheter eller bestemmelser i disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av disse rettighetene. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol, vil de resterende bestemmelsene i disse vilkårene gjelde. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss angående nettstedet vårt, og erstatter og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha mellom oss angående nettstedet.

Endringer
Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er vesentlig, vil vi prøve å gi minst 30 dagers varsel før nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring vil bli bestemt etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke nettstedet vårt etter at disse revisjonene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke nettstedet.

Kontakt Oss
Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss.