En etnografisk forskning på Bocuk-natten

Bocuk-natten, en tradition som håller på att glömmas bort, blev populär igen på 2010-talet med stöd av lokala myndigheter. Firandet, som är en av de viktiga kulturella symbolerna i Thrakien, förvandlades till en festival på kort tid med bidrag från lokalbefolkningen. Så mycket att

Blodsed bland Skyterna och Hunnerna

Blodsed är en ritual, vanligtvis mellan två män, som ger en symbolisk känsla av fäste och evig vänskap. Blodsedsritualer, vanliga bland nomadfolk i antiken, praktiserades också i bofasta samhällen med tiden. De som utövar blodsedsritualen kallas blodbröder och de är allierade till döden inför

Blyhällning: En nyårsaftonstradition

Även om det sammanfaller med olika datum i olika kulturer, är firandet av nyårsafton det gemensamma arvet för nästan hela mänskligheten. Så mycket att med tiden har många vidskepelser och intressanta traditioner dykt upp kring nyårsafton. Även om att äta vindruvor, dricka champagne, bära