2700 år gammal nekropol upptäckt i Italien

Det meddelades att en begravningsplats från järnåldern upptäcktes i Italien. Italienska arkeologer tillkännagav upptäckten av en ganska omfattande nekropol i kommunen Amorosi i provinsen Benevento, Italien. Beläget mycket nära Volturnofloden, upptäcktes nekropolen under arbetet som utfördes för kraftverket som byggs av Terna Group i

Forntida ”zombiegrav” avslöjad i Tyskland

En ”zombiegrav” med anor från bronsåldern upptäcktes under det pågående bygget av en underjordisk kraftledning i Tyskland. Den märkliga grav som nyligen hittades nära byn Oppin i Sachsen-Anhalt-regionen i Östtyskland väckte stor spänning bland arkeologer och historiker. Graven, som upptäcktes under byggandet av en

1900 år gammal runskrift funnen på dansk kniv

I utgrävningar på ön Funen upptäckte arkeologer en kniv som daterades till cirka 1900 år sedan. De runskriftliga tecknen som hittades på kniven väckte stort intresse bland forskare.1 Upptäckten gjordes av Jakob Bonde, en expert inom förhistorisk arkeologi som arbetar vid Museum Odense, på

Ursprunget till skriftlig kommunikation och typer av skrivsystem

Information om ursprunget till skriftlig kommunikation härstammar vanligtvis från data inom epigrafi och paleografi. Epigrafik fokuserar särskilt på undersökningen av inskriptioner, symboler ingraverade på stenar och skrifter ristade på ytor. Paleografiexperter studerar å andra sidan utvecklingen av alfabet och antika skriftsystem. Akademiker och forskare

1 2 3 5