Jägare-samlare livsstil i förhistorisk tid

Jägare-samlare-livsstilen, ett framträdande försörjningssätt under förhistorisk tid, representerar ett uråldrigt socioekonomiskt system som praktiserades av mänskliga befolkningar före tillkomsten av jordbruk och stillasittande civilisationer. Rotat i principerna för födosök och resursanskaffning, innebar detta tillvarosätt en decentraliserad och nomadisk livsstil som kännetecknas av beroendet av