1900 år gammal runskrift funnen på dansk kniv

I utgrävningar på ön Funen upptäckte arkeologer en kniv som daterades till cirka 1900 år sedan. De runskriftliga tecknen som hittades på kniven väckte stort intresse bland forskare.1 Upptäckten gjordes av Jakob Bonde, en expert inom förhistorisk arkeologi som arbetar vid Museum Odense, på

Ursprunget till skriftlig kommunikation och typer av skrivsystem

Information om ursprunget till skriftlig kommunikation härstammar vanligtvis från data inom epigrafi och paleografi. Epigrafik fokuserar särskilt på undersökningen av inskriptioner, symboler ingraverade på stenar och skrifter ristade på ytor. Paleografiexperter studerar å andra sidan utvecklingen av alfabet och antika skriftsystem. Akademiker och forskare

Underdiscipliner av arkeologi

Arkeologi är en av de discipliner som arbetar baserat på bevis för att kasta ljus över mänsklighetens historia och avslöja tidigare civilisationer. Termen kommer från kombinationen av de grekiska orden ”arkhaios” (uråldriga) och ”logos” (vetenskap, kunskap). Arkeologer fördjupar sig i det förflutna genom att

1 2 3 5