Sexuell dimorfism hos fåglar

Sexuell dimorfism hos fåglar representerar ett framträdande och utbrett fenomen som är uppenbart i många fågeltaxa, kännetecknat av markanta skillnader i fysiska egenskaper mellan hanar och honor. Detta fenomen överskrider ren reproduktiv anatomi och omfattar ett brett spektrum av morfologiska egenskaper, inklusive men inte

Ny skalbaggeart upptäckt i Japan: Acicnemis ryukyuana

På Japans Ryukyu-öar har forskare från OIST (Okinawa Institutet för vetenskap och teknik) upptäckt en okänd insektsart, som har identifierats som Acicnemis ryukyuana.1 Under ledning av den uppskattade entomologen Dr. Jake H. Lewis, har OIST-teamet ägnat år av noggrann forskning åt att studera insektspopulationerna