Gebruiksvoorwaarden

Lees deze “Gebruiksvoorwaarden” aandachtig door voordat u de https://ulukayin.org-website gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de website is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de website bezoeken of gebruiken.

Door de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, mag u de website niet bezoeken.

Intellectueel Eigendom
De website en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van ULUKAYIN en zijn licentiegevers.

Links Naar Andere Websites
Onze website kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ULUKAYIN.

ULUKAYIN heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en stemt er verder mee in dat ULUKAYIN niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging
We kunnen de toegang tot onze website onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, blijven ook na beëindiging van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Uw gebruik van de website is op eigen risico.

Toepasselijk Recht
Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze website en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de website.

Veranderingen
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen van tevoren te informeren voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze website te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de website.

Neem Contact Op
Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.