Arter av släktet Homo

Släktet Homo, som beräknas ha uppstått för cirka 2,8 miljoner år sedan, inkluderar moderna människor såväl som några förfäder och nära släktingar till moderna människor. Den enda levande arten av släktet idag är Homo sapiens. Homo habilis Det är en art av Homo som