Häxkonstens historia i Europa

Häxkonstens historia är ett tvärvetenskapligt område som omfattar en rad antropologi, historia, teologi och folklore. Dess syfte är att förstå trosuppfattningar, praxis och kulturella sammanhang som är förknippade med häxkonst. Under historiens gång har häxkonst haft en framträdande närvaro i europeiska samhällen och manifesterat

Är du en Häxa? Häxkonst och de 11 Tecknen

Häxkonst kan definieras som konsten att kanalisera energin i naturen. Trots att det förknippas med Wicca är häxkonst inte en religion. Moderna kommentatorer hävdar att på grund av att häxor har gift sig med människor i det förflutna, kan vem som helst ha en

Enbär i mytologi och folktro

Juniper, ett barrträd av släktet Juniperus, är en art som kan anpassa sig till många klimat. Därför är det möjligt att hitta en del bruk, myter och folktro om enbär i många samhällen. Fysiska egenskaper hos enbär Enbärsträdet, som lätt kan skiljas från sina