Ubır: En vampyrliknande varelse i turkisk mytologi

Turkisk mytologi, som har sitt ursprung från animism, shamanism, tengrism och det ural-altaiska folktrossystemet, omfattar en mångfald av övernaturliga varelser, såsom Aldacı Han, Alkarısı och andra… Bland dessa varelser, Ubır, känd för dess likhet med den samtida vampyrarketypen, framstår som en av de mest

Häxkonstens historia i Europa

Häxkonstens historia är ett tvärvetenskapligt område som omfattar en rad antropologi, historia, teologi och folklore. Dess syfte är att förstå trosuppfattningar, praxis och kulturella sammanhang som är förknippade med häxkonst. Under historiens gång har häxkonst haft en framträdande närvaro i europeiska samhällen och manifesterat

Är du en Häxa? Häxkonst och de 11 Tecknen

Häxkonst kan definieras som konsten att kanalisera energin i naturen. Trots att det förknippas med Wicca är häxkonst inte en religion. Moderna kommentatorer hävdar att på grund av att häxor har gift sig med människor i det förflutna, kan vem som helst ha en