Warunki Użytkowania

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych „Warunki Użytkowania” przed skorzystaniem ze strony https://ulukayin.org.

Twój dostęp do witryny i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do witryny lub korzystają z niej.

Wchodząc na stronę lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do witryny.

Własność Intelektualna
Strona internetowa i jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością ULUKAYIN i jej licencjodawców.

Linki Do Innych Stron Internetowych
Nasza witryna może zawierać łącza do witryn lub usług stron trzecich, które nie są własnością firmy ULUKAYIN ani nie są przez nią kontrolowane.

ULUKAYIN nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ULUKAYIN nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem wszelkie takie witryny lub usługi.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn lub usług stron trzecich.

Zakończenie
Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej strony internetowej, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz Warunki.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się odpowiedzialności z tytułu rękojmi, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Korzystanie z witryny odbywa się na własne ryzyko.

Prawo Rządowe
Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem bez względu na przepisy kolizyjne.

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej strony internetowej i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy zawrzeć między nami w odniesieniu do strony internetowej.

Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić ją z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej strony internetowej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, przestań korzystać z serwisu.

Skontaktuj Się Z Nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.

Prawa autorskie

Wszystkie artykuły publikowane w ULUKAYIN zawierają oryginalną treść. Zabronione jest kopiowanie lub tłumaczenie niektórych lub wszystkich artykułów na inne języki, z wyjątkiem krótkich cytatów kilku zdań, które zostaną wykonane w celach promocyjnych poprzez podanie źródła. Obrazy w artykule znajdują się w domenie publicznej, chyba że są wyraźnie licencjonowane w ramach innego rodzaju licencji lub kredyt jest przyznany innej osobie/instytucji.