Artefakter och Museer i Ukraina i Fara på Grund av Krig

Kulturarv, historiska platser, museer, monument och artefakter riskerar skada och stöld i det ryskockuperade Ukraina. Den ryska ockupationen, som startade den 24 februari 2022 och fortfarande pågår, skadar också konst- och kulturarvet i Ukraina. Den senaste utvärderingsrapporten från FN:s organisation för utbildning, vetenskap och

Notre Dame-Katedralen Förväntas Öppna igen 2024

Notre Dame-katedralen, en av Paris viktigaste symboler, förväntas öppna igen 2024. Säkerhets- och konsolideringsarbetet i Notre Dame-katedralen, som skadades allvarligt av en brand, har kommit till ett slut. De franska myndigheterna uppgav att återuppbyggnadsarbetet kommer att påbörjas i vinter. Följaktligen är katedralen planerad att