Ubır: En vampyrliknande varelse i turkisk mytologi

Turkisk mytologi, som har sitt ursprung från animism, shamanism, tengrism och det ural-altaiska folktrossystemet, omfattar en mångfald av övernaturliga varelser, såsom Aldacı Han, Alkarısı och andra… Bland dessa varelser, Ubır, känd för dess likhet med den samtida vampyrarketypen, framstår som en av de mest

Andens Dag och Död i Turkisk Mytologi

Det enda vi aldrig kan uppleva förrän vi dör är själva döden. Även om vissa av oss anser att det är en enkel förvandling, betyder döden smärta och sorg för många människor. Så mycket att både litteraturen och konsten är fulla av myter om

Börü: Vargsymbolismen i turkisk mytologi

Vargen, känd som ”börü” på gammalturkiska, intar en central och fängslande roll i den turkiska mytologin. Inbäddad djupt i de turkiska folkens kollektiva medvetande, står vargen som ett emblem av både rädsla och beundran, och förkroppsligar en komplex dualitet som sammanflätar dess grymhet med

Turkiskt pantheon (Gudar i turkisk mytologi)

Ordet pantheon används för att referera till alla gudar i en viss religion eller mytologi. Därför betyder det turkiska panteonet alla gudar i turkisk mytologi. Eftersom den turkiska mytologin, som utvecklades i de eurasiska stäpperna, är baserad på animism och naturdyrkan, uppstod de flesta

11 Läskigaste Varelser i Turkiska och Altaiska Myter

Mytologiska enheter och sagofigurer är viktiga genom att de bär spår av det sociala undermedvetna i den kultur de tillhör. Samhällen som levde under liknande sociokulturella förhållanden trodde ofta på liknande skrämmande enheter. Av denna anledning har liknande enheter dykt upp i litteraturen under

Livets Träd i Turkisk Mytologi

Det finns många mytologiska träd som förbinder himlen och jorden. Dessa träd, även kallade livets träd, världsträdet eller det kosmiska trädet, har ofta liknande betydelser. Den rumänska religionshistorikern Mircea Eliade hävdade att alla symboler som ger kommunikation mellan jorden och himlen är varianter av

Hur Uppstår Natt och Dag Enligt Kirgiziska Myter?

Natt och dag har följt varandra i cirka 4,5 miljarder år. Detta var mycket viktigare för våra tekniklösa förfäder, utan tvekan. Eftersom människor hade ordnat nästan allt sitt dagliga arbete efter solens position på himlen. Under den återstående tiden försökte de förklara de naturfenomen