Romeins heiligdom gevonden in Frankrijk waarschijnlijk gewijd aan Mars

Archeologen zeiden dat het Romeinse heiligdom dat in Bretagne, een regio in het noordwesten van Frankrijk, is ontdekt, mogelijk is gewijd aan de Romeinse god van de oorlog, Mars. Ze vonden ook een kleine necropolis op de site.

De ontdekking werd gedaan door archeologen van het Franse onderzoeksinstituut IRNAP op een locatie in de gemeente La Chapelle-des-Fougeretz.

Als resultaat van de opgravingen die ongeveer acht maanden duurden, werden veel fascinerende vondsten opgegraven. Tot de belangrijkste vondsten behoren een Romeins heiligdom dat mogelijk heeft gediend als centrum van religieuze eredienst, en een kleine necropolis met 40 graven.

Gallo-romeinse periode
De Gallo-Romeinse periode begon toen Frankrijk in de 1e eeuw voor Christus onder Romeinse heerschappij kwam. Na verloop van tijd werd de regio een belangrijk onderdeel van het Romeinse rijk. Met de ineenstorting van West-Rome in de 5e eeuw na Christus nam de Romeinse invloed in Frankrijk echter geleidelijk af.

In de graven zijn geen skeletresten gevonden die vandaag de dag zijn bereikt. Uit de grafgiften die in de necropolis zijn opgegraven, blijkt echter dat de graven dateren uit de laat-Gallo-Romeinse periode.

Onder de grafgiften bevinden zich sieraden, aardewerk, munten en wapens. Deze vondsten worden geïnterpreteerd als bewijs van het geavanceerde vakmanschap van de regio en de rijkdom van haar inwoners.

Armbanden en kralen
Foto: Adrien Etienvre, INRAP

De ontdekking van zo’n verscheidenheid aan grafgiften suggereert ook een complexe en hiërarchische sociale structuur onder de inwoners van de laat-Gallo-Romeinse periode. Met name de aanwezigheid van wapens roept vragen op over het potentieel voor conflicten en oorlogsvoering in de regio op dat moment.

Heiligdom waarschijnlijk gewijd aan Mars, god van de oorlog

Een van de belangrijke vondsten die op de opgravingslocatie zijn opgegraven, is een bronzen beeldje. Typisch afgebeeld met een speer in de ene hand, symboliseert het beeldje de Romeinse god van de oorlog, Mars. Op basis van het beeldje denken archeologen dat het Romeinse heiligdom aan Mars is gewijd.

Romeins heiligdom, Mars-beeldje
Beeldje van Mars
Foto: Emmanuelle Collado, INRAP

Naast het beeldje ondersteunen zwaarden en speerpunten die op de site zijn gevonden de hypothese dat het heiligdom was gewijd aan Mars. Zwaarden en speerpunten werden waarschijnlijk gebruikt bij rituele offers aan de god.

Wie is Mars?
Mars, ook wel bekend als de vader van het Romeinse volk, is een oorlogsgod in de Romeinse mythologie.1 Hij is de zoon van Jupiter en Juno. Schild, zwaard, speer, adelaar en wolf zijn de meest voorkomende symbolen. Hij wordt geassocieerd met de oprichting van Rome omdat hij de vader is van de legendarische broers Romulus en Remus. Hij werd vaak afgebeeld in sculpturen als een gespierde en imposante figuur, met een felle uitdrukking op zijn gezicht. Bovendien wordt hij beschouwd als de bewaker van de landbouw. Daarom werd hij vaak door boeren ingeschakeld om voor een succesvolle oogst te zorgen.

De vondsten op de vindplaats belichten volgens de onderzoekers niet alleen de cultuurgeschiedenis van de regio vanaf de Romeinse tijd, maar leveren ook een belangrijke bijdrage aan onderzoek op het gebied van archeologie en geschiedenis. Voorwerpen en overblijfselen uit het heiligdom kunnen helpen meer te leren over oude Romeinse religieuze praktijken en kunnen ook een breder perspectief bieden op de interactie tussen oude Romeinse en Keltische culturen.

Bretagne tijdens de Gallo-Romeinse periode

Bretagne was een regio waar het Keltische volk genaamd Veneti had geleefd sinds de ijzertijd, voordat het werd veroverd door het Romeinse rijk in de 1e eeuw voor Christus.

Onder Romeinse heerschappij werd Bretagne onderdeel van de provincie Gallia Lugdunensis, met als hoofdstad Lugdunum (het huidige Lyon). De regio bleef echter grotendeels onafhankelijk, met een sterke Keltische cultuur en taal die tot in de Middeleeuwen bleef bestaan.

In de Gallo-Romeinse periode was Bretagne een belangrijk handelscentrum, met name de export van tin en andere metalen. Het gebied had ook een aanzienlijke militaire aanwezigheid, met langs de kust verschillende Romeinse militaire kampen en forten.

Ondanks de integratie van Bretagne in het Romeinse rijk, bleef het te maken krijgen met periodieke invasies en invallen door Germaanse stammen en andere vijanden. Het werd bezet door de Saksen en andere Germaanse volkeren in de 5e eeuw na Christus. Dit leidde tot de ineenstorting van de Romeinse overheersing in de regio.

Externe links

  1. “Playing with Time: Ovid and the Fasti”, Carole Elizabeth NEWLANDS, Cornell University Press, ISBN: 9780801430800[]