Helleristningene som ble oppdaget i Tanum, Sverige, er 2700 år gamle

Arkeologer i Sverige har avdekket omtrent 40 helleristninger på en steinete åsside i Tanum. Disse eldgamle helleristningene, som dateres tilbake rundt 2700 år, gir verdifull innsikt i livene til regionens eldgamle innbyggere.

Tanum
Tanum ligger på Sveriges vestkyst, grenser til Norge. Det er kjent for Tanum UNESCOs verdensarvliste, med eldgamle helleristninger fra bronsealderen. Kommunen ligger 140 kilometer nord for Gøteborg og 170 kilometer sør for Oslo.

Helleristningene ble funnet i nærheten av Tanum kommune på Sveriges vestlige kystlinje. (Dette området er allerede kjent for sine eldgamle helleristninger, inkludert den berømte bronsealderkunsten.) Mens forskerne søkte etter nye helleristninger, snublet forskerne over en mosekledd fjellvegg som viste tegn til menneskelig håndverk ved nærmere inspeksjon. Med stor spenning fjernet de forsiktig mosen, og avslørte en fantastisk samling helleristninger etset inn i granittfjellet.

Helleristningene skildrer et mangfoldig utvalg av bilder, med skip, mennesker og forskjellige dyrefigurer, for eksempel hester. Den største utskjæringen viser et imponerende 4 meter langt skip, mens andre måler mellom 30 og 40 centimeter i lengden.1

De eldgamle kunstnerne har sannsynligvis skapt disse mesterverkene ved å slå harde steiner mot fjellveggen, og avsløre et tydelig hvitt lag under, noe som gjør utskjæringene godt synlige selv på avstand.

helleristninger i tanum
Foto: Foundation for Documentation of Bohuslän’s Rock Carvings

Den unike plasseringen av helleristningene på et nesten vertikalt utspring øker deres betydning. For å studere dem måtte forskerne konstruere en plattform, siden fjellveggen var utilgjengelig med tradisjonelle midler. Fra denne plattformen undersøkte de omhyggelig de intrikate detaljene til helleristningene, med sikte på å løse mysteriene deres og få innsikt i den eldgamle kulturen som produserte dem.

Utover deres kunstneriske fortjeneste, gir helleristningene et verdifullt vindu inn i livene og aktivitetene til de gamle innbyggerne i Bohuslän. Mens den nøyaktige hensikten med utskjæringene fortsatt er usikker, antyder en teori at de kan ha fungert som markører for eierskap. Disse helleristningene viser frem en levende maritim kultur som blomstret for nesten 2700 år siden.

Eksperter mener at helleristningene ble skapt i løpet av det syvende eller åttende århundre f.Kr. På den tiden ville fjellveggen ha vært plassert på kanten av en øy, og tjent som et fremtredende landemerke synlig for passerende skip. (Omgivelsene av fjellet er en eldgammel havbunn.) Overfloden av skipsavbildninger antyder at båter spilte en viktig rolle i livet til de eldgamle risterne, og gjorde det lettere for dem å utforske og reise mellom øya og det svenske fastlandet.

helleristninger i tanum
Foto: Foundation for Documentation of Bohuslän’s Rock Carvings

Oppdagelsen av helleristningene utvider ikke bare det kjente repertoaret av bergkunst i Bohuslän, men etablerer også verdifulle kontekstuelle forbindelser til den eksisterende verken. De stilistiske likhetene mellom disse nyoppdagede utskjæringene og de på Tanum-stedet, som ble skåret mellom omtrent 1700 f.Kr. og 500 f.Kr., antyder kontinuitet i kunstnerisk uttrykk.2

Ifølge forskerne er beskyttelse av helleristningene av største betydning. Forskere vil bruke innovative metoder for å dokumentere og studere utskjæringene uten å forårsake skade. Gjennom grundig analyse og sammenligning med andre bergkunststeder håper eksperter å få dypere innsikt i den antikke kulturen og betydningen av disse utskjæringene innenfor de bredere samfunnsmessige rammene.

Tanum under bronsealderen

I løpet av bronsealderen blomstret byen Tanum som et sentrum av historisk, kulturell og geografisk betydning. Beliggende på den vestlige kysten av Sverige, spilte Tanums kystbeliggenhet en sentral rolle i dens velstand, og la til rette for handel, kommunikasjon og kunstneriske uttrykk. Denne epoken strekker seg fra 1800 til 500 f.Kr., og var vitne til bemerkelsesverdige fremskritt innen metallurgi, sosial kompleksitet og kulturelle interaksjoner.

Geografisk ga Tanums nærhet til Skagerrak innbyggerne tilgang til livsviktige maritime ressurser. Denne kystfordelen stimulerte handel og fremmet forbindelser med nærliggende regioner. Tanums kystnære omgivelser påvirket også dens kulturelle og religiøse praksis, noe som fremgår av de fengslende helleristningene som finnes i hele området.

Helleristningene i Tanum, utpekt som et UNESCOs verdensarvsted, er kjent for sin betydning for å forstå byens historiske og kulturelle stoff. Disse intrikate utskjæringene, som dateres tilbake til bronsealderen, skildrer forskjellige emner som båter, dyr og menneskefigurer.3 De eksemplifiserer den kunstneriske dyktigheten og den kulturelle troen til Tanums innbyggere i denne perioden.

Kunstnerisk viser helleristningene i Tanum den eksepsjonelle kreativiteten og håndverket til det eldgamle samfunnet. Til tross for å bruke rudimentære verktøy, oppnådde håndverkerne bemerkelsesverdige detaljnivåer, og fremhevet deres dyktighet og oppfinnsomhet. Motivene og symbolene som er fremstilt i utskjæringene gir en visuell fortelling om byens kulturelle, religiøse og sosiale aspekter.

Kulturelt blomstret Tanum som en levende og sammenkoblet by under bronsealderen. Helleristningene gir innblikk i innbyggernes tro og ritualer, og kaster lys over deres åndelige praksis og forståelse av himmelske sykluser. Symbolikk knyttet til solmotiver, fruktbarhet og himmellegemer avslører en ærbødighet for naturkrefter. I tillegg antyder tilstedeværelsen av dyreskildringer deres kulturelle og åndelige betydning i Tanums samfunn.

Tanums historiske betydning strekker seg utover helleristningene. Arkeologiske funn, som gravhauger og boplasser, tyder på et godt strukturert og organisert samfunn. Disse oppdagelsene understreker viktigheten av forfedres tilbedelse og samhold i samfunnet, og tilbyr verdifull innsikt i den sosiale dynamikken til Tanum fra bronsealderen.

  1. Live Science, Owen JARUS, livescience.com, May 30, 2023[]
  2. Ancient Origins, Nathan FALDE, ancient-origins.net, updated May 20, 2023[]
  3. «Elevated Rock Art – Towards a maritime understanding of Bronze Age rock art in northern Bohuslän, Sweden» Johan LING, Oxbow Books, 2014, ISBN: 9781782977629[]