Var Jomsborg på riktigt? Nya rön kan stödja existensen av vikingaborgen från 1000-talet

Var Jomsborg på riktigt? Nya rön kan stödja existensen av vikingaborgen från 1000-talet

Ett arkeologiskt fynd på den polska ön Wolin har återupplivat den mångåriga debatten kring existensen och var den mytomspunna vikingaborgen Jomsborg från 1000-talet befann sig.

Wolin
Ön Wolin ligger i Östersjön, utanför nordvästra Polens kust. Det är 205 kilometer nordost om Berlin och cirka 33 kilometer från den tyska gränsen.

Dr Wojciech Filipowiak, en arkeolog från Institutet för arkeologi och etnologi vid den polska vetenskapsakademin (Polskiej Akademii Nauk), har avslöjat övertygande bevis som potentiellt skulle kunna reda ut ett mysterium som har förbryllat historiker och vikingaforskare i över fem århundraden.

Det oväntade genombrottet inträffade under byggandet av ett utsiktstorn i en allmän park på den pittoreska ön Wolin, belägen i Östersjön. När arbetare grävde djupt ner i jorden, grävde de fram rester av artefakter som verkar tyda på att det fanns en blomstrande stad under 1000-talet. Dessa fynd har väckt enorm spänning inom det arkeologiska samhället, eftersom de erbjuder lockande ledtrådar som pekar på Jomsborgs potentiella existens.

Artefakterna som upptäckts av Dr Filipowiak och hans team kastar nytt ljus över historien om vikingalivet, ett ämne som länge har varit höljt i mystik och spekulationer. Medan de fysiska resterna av denna forntida civilisation har begravts med tiden, ger dessa senaste fynd en inblick i det förflutna som har fängslat fantasin hos både forskare och entusiaster.

Dr Filipowiak, som har ägnat sin karriär åt att reda ut det förflutnas hemligheter, sa till New York Times att detta var en verkligt spännande upptäckt.1

Med stöd av Wolins arkeologiska museum har Dr Filipowiaks mödosamma forskning redan gett häpnadsväckande resultat. Trälämningarna som teamet hittade tyder på närvaron av ett 1000-talsfäste på platsen.

Betydelsen av den potentiella upptäckten av Jomsborg kan inte överskattas. Om de bevis som Dr Filipowiak samlat in verkligen pekar på platsen för Jomsborg, skulle det revolutionera vår förståelse av vikingas historia och utmana de rådande berättelserna kring denna inflytelserika era. Implikationerna sträcker sig bortom den akademiska världen, eftersom upptäckten utan tvekan skulle locka stor uppmärksamhet från historiker, arkeologer och entusiaster över hela världen, alla ivriga att utforska vikingakulturens dolda djup.

Medan den lockande möjligheten av Jomsborgs upptäckt väcker spänning, förblir Dr Filipowiak försiktig och orubblig i sitt engagemang för rigorösa vetenskapliga undersökningar. Han erkänner behovet av ytterligare forskning och grundlig analys för att validera sina första resultat fullt ut. Det akademiska samfundet väntar ivrigt på de omfattande resultaten av hans pågående studie, som kommer att belysa den sanna naturen och betydelsen av denna monumentala upptäckt.

Var är Jomsborg?

Jomsborg sägs enligt historiska berättelser och sagor ha varit ett strategiskt viktigt fäste och handelsnav under 900- och 1000-talen. Men den exakta platsen och existensen av Jomsborg är fortfarande föremål för debatt och spekulation bland forskare.

Legenderna och sagorna kring Jomsborg talar om en legendarisk krigare vid namn Palnatoke, som tros ha grundat fästet. Han var känd för att vara ledaren för Jomsvikingarna, en elit och hemlighetsfull grupp av legosoldater och sjöfarare. Jomsvikingarna sades leva efter en unik uppförandekod känd som Jomsborgslagen, som betonade tapperhet, lojalitet och strikt efterlevnad av heder.

Även om de fysiska kvarlevorna av Jomsborg inte har identifierats definitivt, har arkeologiska undersökningar på ön Wolin, i dagens Polen, avslöjat spår av en betydande vikingavistelse. Utgrävningar har avslöjat rester av stora träkonstruktioner, defensiva vallar och en mängd artefakter, inklusive vapen, smycken och vardagsföremål. Dessa fynd ger värdefulla insikter om den materiella kulturen och sociala dynamiken hos de människor som kan ha bebott en befäst bosättning i närheten.

En av de mest spännande aspekterna av Jomsborg är dess umgänge med den välrenommerade vikingakrigaren Harald Blåtand, som är krediterad för att stärka fästet under hans regeringstid. Harald Blåtand, känd för att förena olika vikingastammar under den danska kronan, tros ha utnyttjat Jomsborg som en strategisk bas för sina militära expeditioner i regionen. Högborget spelade sannolikt en avgörande roll i att projicera dansk makt och kontrollera handelsvägarna längs Östersjön.

En vikingahall som tros vara 1000 år gammal grävdes fram i Danmark

Jomsvikingarna, om de verkligen funnits, skulle ha varit kända för sin exceptionella sjöfartsskicklighet och militära skicklighet. Berättelser om deras vågade bedrifter och orädda strider har förevigats i sagor som ”Jómsvíkingasagan” och ”Knytlingasagan”. Dessa sagor beskriver episka möten med rivaliserande vikingaarméer, inklusive strider mot den norske kungen Olaf Tryggvason.2

Jomsborg, Jomsvikings at the Battle of Hjörungavágr
Jomsvikingar vid slaget vid Hjörungavágr

Jomsborgs betydelse som centrum för vikingaaktivitet stöds ytterligare av upptäckten av arkeologiska artefakter associerade med internationell handel. Utgrävningar har grävt fram föremål från avlägsna länder, inklusive bysantinska mynt och arabiskt silver. Detta tyder på att Jomsborg, om det funnits, kan ha fungerat som en viktig knutpunkt för sjöfartshandeln.

Jomsborgs förfall, om det verkligen blomstrade, tros ha inträffat i slutet av 1000-talet, potentiellt på grund av en kombination av faktorer. Vissa historiska berättelser tyder på att den danske kungen, Svend Estridsen, inledde ett framgångsrikt angrepp på fästet, vilket ledde till dess slutliga bortgång. Dessutom kan det föränderliga politiska landskapet i den baltiska regionen och framväxten av centraliserade stater ha spelat en roll i Jomsborgs förfall.

  1. A Centuries-Old Mystery – Did This Elusive Viking City Exist?”, The New York Times, Retrieved June 8, 2023^
  2. ”The Saga of the Jomsvikings (The Northern Medieval World)”, Þórdís Edda JÓHANNESDÓTTIR & Alison FINLAY (Translators), Medieval Institute Publications, ISBN: 978-1580443111^
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments