Arkeoloji ve Antik Tarih Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Arkeoloji ve Antik Tarih Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Arkeoloji ve antik tarih… Uzak geçmişimizi öğrenmek için yararlandığımız en önemli iki disiplin… Homo sapiens‘in ortaya çıktığı tarihi baz alırsak, insanların yazıyı yeni yeni kullandığını söyleyebiliriz. Bu nedenle arkeoloji, uzak geçmişimizi öğrenmemiz için kilit bir role sahip. Siz de arkeolojiye ya da antik tarihe meraklıysanız işte size kendinizi sınamanız için kısa bir test.

Arkeoloji Ve Antik Tarih Hakkında Ne Kadar Bilgi Sahibisin?

1 / 12

1. Aşağıdakilerden hangisi Eski Taş Devri olarak da bilinir?

2 / 12

2. Aşağıdakilerden hangisi Antalya’da bulunan antik kentlerden biri değildir?

3 / 12

3. Yazıtları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 12

4. Aşağıdakilerden hangisi Hint-Avrupa dillerinden biri değildir?

5 / 12

5. Tarihin Babası olarak da bilinen antik Yunan tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 12

6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’daki arkeolojik sit alanlarından biri değildir?

7 / 12

7. Aşağıdakilerden hangisi Avusturya’da bulunan bir venüs figürinidir?

8 / 12

8. Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ kültürlerinden biri değildir?

9 / 12

9. Aşağıdakilerden hangisi eski bir Orta Amerika uygarlığıdır?

10 / 12

10. Aşağıdakilerden hangisi eski Mısır piramitlerinden biri değildir?

11 / 12

11. Aşağıdakilerden hangisi tarihleme tekniklerinden biri değildir?

12 / 12

12. Antik Mısırla özdeşleştirilen yazı sistemi hangisidir?

Skorunuz

0%

Arkeoloji ve Antik Tarih Aynı Şey midir?

Antik tarih denen dönem yazının insanlık tarafından kullanılmasıyla başlamıştır. İnsanlığın antik tarihten önceki tarihine tarihöncesi ya da prehistorya denir. Antik tarih, birçok tarihçiye göre Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla sona ermiştir.

Arkeoloji, antik tarihin en önemli yardımcı bilim dallarından biridir, ancak tek değildir. Epigrafi, nümizmatik, paleografi ve filoloji gibi antik tarihe yardımcı pek çok bilim dalı vardır.

Doğru Yanıtlar

1. sorunun doğru yanıtı Paleolitik’tir. Paleolitik, yaklaşık 12000 yıl önce sona ermiş, ardından Mezolitik başlamıştır. Homo cinsinin tüm türleri Paleolitik Çağ’da ortaya çıkmıştır.

2. sorunun doğru yanıtı Hierapolis’tir. Hierapolis, UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde de yer alan ve Pamukkale’de bulunan bir antik kentin adıdır.

3. sorunun doğru yanıtı epigrafidir. Antik yapılar üzerindeki yazıları ve yazıtları inceleyen bilim dalına epigrafi denir.

4. sorunun doğru yanıtı Sümercedir. Sümerce, Avrupa dilleriyle ilgisi olmayan yalıtık bir dildir.1 Diğer seçeneklerdeki diller Hint-Avrupa dilleridir.

5. sorunun doğru yanıtı Herodot’tur. Herodot, Tarihin Babası olarak da adlandırılan Karyalı bir tarihçi ve yazardır.

6. sorunun doğru yanıtı Taş Rabat’tır. Augusta Raurica İsviçre’deki, Baelo Claudia İspanya’daki, Biskupin ise Polonya’daki arkeolojik alanlardandır. Ancak bir Orta Çağ hanı olan Taş Rabat, bir Orta Asya ülkesi olan Kırgızistan’da yer almaktadır.

7. sorunun doğru yanıtı Willendorf Venüsü’dür. Avusturya’da bulunmuştur.

8. sorunun doğru yanıtı Mouster kültürüdür. Mousterian olarak da bilinen bu arkeolojik kültürün kökleri günümüzden en az 120.000 yıl öncesine dek uzanmaktadır.2 Bazı arkeologlara göre kökleri daha da geriye gider. Dolayısıyla, Mousterian endüstrisi, Neolitik‘ten çok daha önce ortaya çıkmıştır.

9. sorunun doğru yanıtı Olmeklerdir. Olmekler bir Mezoamerikan uygarlığı iken Medler, Hattiler ve Luviler Anadolu ve Yakın Doğu uygarlıklarıdır.

10. sorunun doğru yanıtı Cholula Piramidi’dir. Cholula Piramidi Meksika’da yer alırken Keops, Kefren ve Mikerinos Mısır’daki piramitlerdendir.

11. sorunun doğru yanıtı GAD-7’dir. Dendrokronoloji, Potasyum-Argon ve OSL, arkeologların kullandığı tarihleme tekniklerindendir, ancak GAD-7 psikiyatride kullanılan bir testtir.

12. sorunun doğru yanıtı hiyerogliftir. Antik Mısırla özdeşleştirilen ve resimlere dayanan yazı sistemine hiyeroglif denir. Anadolu, Mezopotamya ve Amerika’daki bazı uygarlıkların kullandıkları benzer yazı sistemleri de bazen hiyeroglif olarak adlandırılır.  1. Ignace J. GELB, “Sumerian Language“, Encyclopedia Britannica, 2019^
  2. Giorgio Marcuzzi, “European Ecosystems”, Springer Science & Business Media, 2012, ISBN: 9400996160^