İlginç Keşif! Arkeologlar Mısır’da Altın Dilli Mumyalar Buldu

Mısır’da arkeologlar bir kazı çalışması sırasında gömü malzemeleri ve altın dilli mumyalar ortaya çıkardı.

Keşif, birkaç gün önce Mısır’ın kuzeyindeki Monufia ilinde, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’na bağlı arkeologlar tarafından yapıldı. Quwaysinā’daki (Quesna) nekropolü araştıran arkeologlar, kazı sırasında altın dilli mumyalar, ahşap antropoid tabutlar, altın nesneler ve muskalar buldu. Araştırmacılar, ölülerin altın bir dille gömülmesinin, ölümden sonraki yaşamda iletişim kurabilmeleri ve Tanrı Osiris ile konuşabilmeleri için uygulandığını düşünüyor.

Osiris: Mısır mitolojisinde yeraltı dünyasının hükümdarı ve ölülerin tanrısıdır. Yeryüzü tanrısı Geb ile gök tanrıçası Nut’un oğludur. Antik Mısır duvar resimlerinde genellikle yeşil renkli derisiyle betimlenmiştir.1

Kazıyı gerçekleştiren arkeologlar, mezarlığın farklı bir mimari stile sahip olduğunu belirtti. Araştırmacılar, nekropolün hem Antik Mısır döneminde hem de Roma döneminde kullanıldığını düşünüyor.

Arkeologlar Mısır'da Altın Dilli Mumyalar Buldu
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı

Mısır’da geçen yılın Şubat ve Aralık aylarında da Altın dilli mumyalar bulunmuştu.

Antik Mısır’da Ölü Gömme Uygulamaları

Araştırmacılar, Mısır’da fiziksel bedenin korunmasına yönelik ilk ipuçlarının MÖ 5. binyıla kadar uzandığına inanıyor. Neolitik, Kalkolitik ve Bronz Çağı’nda yaygın olan kremasyon (ölü yakma) uygulamalarının Mısır’da yaygın olmamasının nedenlerinden biri de budur.

Mısır’da bulunan en eski mezarlar genellikle basit ve sığ çukurlardan ibarettir, mezarlarda çok az materyal vardır. Ancak zamanla sosyoekonomik ve kültürel değişimlere bağlı olarak mezarların boyutları ve mezarlardaki eşya sayısı artmıştır.

Antik Mısır’da öteki dünya fikrine olan inanç, zamanla insan kurbanlarına yol açmıştır. Yüksek statülü kişilerin mezarlarında pek çok insan iskeleti bulunmuştur. Kurban edilen insanlar, muhtemelen öbür dünyada ölen kişiye hizmet etmek için merhumla birlikte gömülüyordu.

Antik Mısır’da ölülerin mumyalandığına dair en eski kanıtlar, MÖ 4. binyılın ilk yarısına kadar uzanıyor.2

Ölü gömme pratiklerinin yaygınlaşmasıyla birlikte hem gömü biçimlerinde hem de tabutlarda şekilsel ve dekoratif farklılıklar meydana gelmiştir. MÖ 30’da Roma’nın Mısır’ı fethinden sonra mezarlarda Romanesk unsurların etkisi artmıştır.

Ağız Açma Ritüeli

Eski Krallık’tan (MÖ 2700-2200) Roma Dönemi’ne kadar Antik Mısır genelinde uygulanan bir ritüeldir. Antik Mısırlılar ölüleri gömmeden önce belirli seremoniler eşliğinde ölülerin ağızlarını açarlardı. Ritüelin amacı, ölülerin öbür dünyada yiyip içebilmesi ve konuşabilmesiydi. Öyle görünüyor ki Antik Mısır’ın bazı bölgelerinde ağzı açma ritüeline altın dil törenleri de eşlik ediyordu.  1. Color in Ancient Egypt“, Graciela Gestoso SINGER, January 2010[]
  2. Mummy Yields Earliest Known Egyptian Embalming Recipe“, Maya WEI-HAAS, National Geographic, August 16, 2018[]