İskandinav Yaşam Ağacı Yggdrasil Ve Dokuz Diyar

İskandinav Yaşam Ağacı Yggdrasil Ve Dokuz Diyar

Avrasya mitolojileri başta olmak üzere pek çok uygarlığın mitlerinde yaşam ağacı sembolizmi görülür. Türk mitolojisinde Ulukayın ya da Bayterek olarak bilinen yaşam ağacı, İskandinav mitolojisinde Yggdrasil olarak adlandırılır. Ulukayın dokuz dalı birbirine bağlarken, Yggdrasil de dokuz alemi birbirine bağlar. Ulukayın adından da anlaşılacağı gibi kayın biçiminde betimlenirken, Yggdrasil dişbudak biçiminde betimlenir. Her iki hayat ağacı da genellikle tepelerinde bir kartal ile betimlenir. 1 2 3

İskandinav Yaşam Ağacı Yggdrasil Ve Dokuz Diyar

Ulukayın hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Günümüzdeki Etkileriyle Türk Topluluklarda Yaşam Ağacı” adlı makaleyi okuyabilirsiniz.

Dokuz Diyar

Niflheim: “Sis diyarı” anlamına gelir. Dokuz diyarın en soğuk ve en karanlık olanıdır. Yggdrasil’in köklerinin altında yer alır. Muspelheim’ın tam zıttıdır.

Muspelheim: Niflheim’ın tam zıttıdır. Muspelheim, ateş diyarı olarak tanımlanır. Bir jötunn olan Surtr tarafından korunmaktadır.

Helheim: “Hel” olarak da bilinir. Ölüler diyarı olarak tanımlanır. Bildiğimiz cehennem kavramından farklıdır. Hel aynı zamanda Loki’nin kızının adıdır.

Jotunheim: “Jötunheimr” olarak da bilinir. Devler diyarı olarak tanımlanabilir. Ífingr ırmağı Jotunheim ve Åsgard’ı birbirinden ayırır.

Vanaheim: Vanir denilen tanrılar grubunun yaşadığı diyardır. Njörðr, Freyr ve Freyja Vanir tanrılarındandır.

Niðavellir: Myrkheim olarak da bilinir. Cücelerin diyarıdır. Genellikle kara elflerin (dökkálfar) diyarı olan Svartálfheim ile özdeşleştirilir.

Álfheim: Elflerin diyarıdır. Buradaki elflere ayrıca ışık elfleri ya da ljósálfar da denir.

Midgard: Miðgarðr veya Midgård olarak da bilinir. Dünyanın diğer adı olarak tanımlanabilir. İnsanların yaşadığı diyardır. Dünyanın sonu olan Ragnarök sırasında yok edilecek, ancak saklanan Líf ve Lífþrasir sayesinde insanlık yaşamaya devam edecek.

Åsgard: Æsir adı verilen tanrılar grubunun diyarıdır. Odin, Thor ve Heimdall burada yaşar. Bifröst adı verilen gökkuşağı şeklindeki bir köprü, Åsgard ve Midgard’ı birbirine bağlar.


Yggdrasil ve dokuz dünya hakkında bir şey biliyorsanız, lütfen yorum bırakın. Bilgi paylaştıkça çoğalır.


  1. The Poetic Edda^
  2. The Prose Edda^
  3. Türk Söylence Sözlüğü, Deniz KARAKURT^

One thought on “İskandinav Yaşam Ağacı Yggdrasil Ve Dokuz Diyar

Comments are closed.