Ulu Önder Atatürk Hakkında Ne Kadar Bilgi Sahibisin?

Avustralya’dan Küba’ya, Romanya’dan Şili’ye, Meksika’dan Japonya’ya… Dünyanın dört yanında adına anıtlar yapılan kahramana Mustafa Kemal Atatürk denir.

Yaptığı devrimlerle Türkiye’nin yanı sıra öteki Türk devletlerine de örnek olan Mustafa Kemal Atatürk’ü tanımak ve gelecek kuşaklara tanıtmak bu topraklarda yaşayan herkesin en temel görevi. Bu vesileyle sizlere biraz tarihsel, biraz magazinel 20 soru hazırladık.

/20

ATATÜRK HAKKINDA NE KADAR BİLGİ SAHİBİSİN?

1 / 20

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği dans?

2 / 20

2. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulan bankalardan biri değildir?

3 / 20

3. Hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi evlatlarından biri değildir?

4 / 20

4. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerinden biridir?

5 / 20

5. Mustafa Kemal Atatürk kaç kez cumhurbaşkanı seçilmiştir?

6 / 20

6. Mustafa Kemal Atatürk’ün köpeğinin adı nedir?

7 / 20

7. Mustafa Kemal Atatürk’e Başkomutanlık yetkisi, hangi savaştan sonra verilmiştir?

8 / 20

8. Mustafa Kemal Atatürk, 24 Mart 1923’te hangi derginin kapağında yer almıştır?

9 / 20

9. Mustafa Kemal Atatürk’ün bedeni, Anıtkabir inşa edilene dek nerede tutulmuştur?

10 / 20

10. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret eden devlet adamlarından biri değildir?

11 / 20

11. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün etkilendiği düşünürlerden biri değildir?

12 / 20

12. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk görev yeri neresidir?

13 / 20

13. Mustafa Kemal Atatürk döneminde Türkiye aşağıdakilerden hangisine katılmamıştır?

14 / 20

14. Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp Savaşı’na hangi takma adla katılmıştır?

15 / 20

15. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okullardan biri değildir?

16 / 20

16. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Mustafa Kemal Atatürk’e verilen askerî rütbe aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 20

17.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Şam’da iken katıldığı, II. Abdülhamit karşıtı cemiyet?

18 / 20

18. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulan kurumlardan biri değildir?

19 / 20

19. Mustafa Kemal Atatürk kim için “Hangi Türk şairi böyle inkılapçı şiirler yazabilir?” demiştir?

20 / 20

20. Mustafa Kemal Atatürk, I. Dünya Savaşı’nda hangi cephede savaşmamıştır?

Your score is

0%

Please rate this quiz

Doğru Yanıtlar

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği oyun zeybekti. Ege ve Batı Akdeniz’de yaygın olan zeybek, vals ile birlikte Atamızın en sevdiği danstır.

2. Türkiye İş Bankası, Etibank, Sanayi ve Maadin Bankası, Merkez Bankası ve Sümerbank Atatürk döneminde kurulan en önemli bankalardandır. Ancak Vakıfbank, 1954’te kurulmuştur.

3. Afet İnan, Ülkü Doğançay ve Sabiha Gökçen Atatürk’ün manevi kızlarındandır. Gül Esin ise Türkiye’deki ilk kadın muhtardır.

4. “İstiklâl Savaşı Ve Lozan” İsmet İnönü’ye, “Zeytin Dağı” Falih Rıfkı Atay’a, “İstiklâl Harbimiz” Kazım Karabekir’e aittir. Geometri ise Atatürk’ün yazmış olduğu önemli eserlerden biridir. Günümüzde kullandığımız geometrik terimlerin çoğu ilk kez bu kitapta kullanılmıştır.

5. Mustafa Kemal Atatürk dört dönem cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

6. Mustafa Kemal Atatürk’ün köpeğinin adı Foks’tu. Atatürk, puanter tipindeki bu köpeği çoğu seyahatinde yanında götürmüştür.

7. Mustafa Kemal Atatürk’e Başkomutanlık yetkisi, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nin yenilgiye sonuçlanmasının ardından verilmiştir.

8. Mustafa Kemal Atatürk, 24 Mart 1923’te TIME dergisinin kapağında yer almıştır.

9. Mustafa Kemal Atatürk’ün bedeni, Anıtkabir inşa edilene Ankara’daki Etnografya Müzesi’nde tutulmuştur.

10. İran Şahı Rıza Pehlevi, İngiltere Kralı VII. Edward ve Romanya Kralı II. Karol, Atatürk’ü ziyaret eden önemli devlet adamlarındandır. Ancak Japon İmparatoru Hirahito’nun böyle bir ziyareti olmamıştır.

Sözcüklerin Türkçe Karşılıklarını Yeterince Biliyor Musun?

11. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Namık Kemal ve Ziya Gökalp; Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerini etkileyen önemli kişiler arasındadır.

12. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk görev yeri, günümüzde Suriye’nin başkenti olan Şam’dır.

13. Türkiye ve Irak’ın öncüsü olduğu Bağdat Paktı 1955’te kurulmuştur.

14. Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp Savaşı’na gerçek kimliğini gizleyerek Gazeteci Şerif Bey takma adıyla katılmıştır.

15. Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okullar sırasıyla Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi İlkokulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisidir.

Eski Çağ Türk Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgi Sahibisin?

16. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir.

17. Mustafa Kemal Atatürk’ün Şam’da iken katıldığı derneğin adı Vatan ve Hürriyet Cemiyetidir.

18. Türk Tarih Kurumu 1931’de, Türk Dil Kurumu 1932’de, Türk Hava Yolları 1933’de, Türk Patent ve Marka Kurumu ise 1994’te kurulmuştur.

19. Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret’in yazdıklarından çok etkilenmiş, onun için “Hangi Türk şairi böyle inkılapçı şiirler yazabilir?” demiştir.

20. Mustafa Kemal Atatürk, I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Kafkas Cephesi ve Suriye-Filistin Cephesi’nde emperyalizme karşı mücadele etmiştir.