Valborgsmässoafton i europeisk folklore: historia och traditioner

Valborgsmässoafton, även känd som häxornas natt, är en traditionell europeisk festival. Dess koppling till häxkonst går tillbaka till medeltiden då man trodde att häxor samlades denna natt för att hålla sin sabbat. När man betraktar den genom en vetenskaplig lins, erbjuder valborgsmässoafton en fängslande undersökning av hur religion, folklore och kulturell identitet korsas. Dessutom erbjuder dess historiska koppling till häxkonst en värdefull inblick i intresset för europeiska kulturtraditioner. Tillsammans gör dessa element valborgsmässoafton till ett engagerande ämne för akademisk utforskning och kulturstudier.

Vad är valborgsmässoafton?

Valborgsmässoafton är en traditionell central/nordeuropeisk festival som firas natten mellan 30 april och 1 maj varje år. Namnet kommer från helgonet Valborg, en engelsk missionär som bodde i Tyskland under 800-talet och helgonförklarades den 1 maj. Man tror dock att festivalen har hedniska rötter.

Vem är helgonet Valborg?
Helgonet Valborg, född 710 e.Kr. i England, var en högt respekterad nunna som ägnade sitt liv åt att undervisa, bota sjuka och sprida kristendomen. Efter faderns död gick hon med sina bröder för att resa till Tyskland och predika den kristna tron. De bosatte sig senare i Heidenheim där de grundade ett kloster, och helgonet Valborg fortsatte att ägna sig åt sitt religiösa arbete. Efter hennes bortgång år 779 begravdes hennes kvarlevor i klostret i Heidenheim. Helgonet Valborgs festdag, som firades den 1 maj, dagen för hennes helgonförklaring, blev en betydelsefull religiös högtid i Tyskland och i hela Europa.

En kort historia om valborgsmässoafton

Även om det finns många teorier och legender om Valborgsmässoaftons ursprung, har forskare och historiker ännu inte nått enighet. Vissa forskare menar att det från början var en hednisk högtid, som senare kristnades och förknippades med helgonet Valborg. Men andra hävdar att det är av kristet ursprung och inte hedniskt, och hävdar att det alltid har förknippats med helgonet Valborg och hennes kristna vördnad.

I linje med denna uppfattning firas i vissa delar av Tyskland den 1 maj som helgonet Valborgs dag, en kristen högtid som hedrar helgonets liv och prestationer. Denna högtidsdag firas med religiösa gudstjänster och processioner, som reflekterar över hennes bidrag till spridningen av kristendomen och hennes verk av undervisning och helande. Valborgsdagen är en tid för bön, eftertanke och tacksägelse, och den är allmänt respekterad och uppmärksammad i hela den kristna gemenskapen.

Valborgsmässoafton, häxornas natt, häxsabbat
”Bloks Bergs Verrichtung” (Johannes Praetorius, 1668)

Enligt den andra uppfattningen kan Valborgsmässoaftons rötter spåras tillbaka till den antika keltiska festivalen Beltane, som firades den 1 maj varje år. Beltane var en tid då gränserna mellan den fysiska världen och den andliga världen ansågs vara tunna, vilket gjorde det lättare för andar att ta sig över till vår värld, precis som under Samhain. Folk brukade tända brasor överallt den natten och offra till gudarna för att säkerställa en riklig skörd under det kommande året.

I germansk folklore förknippades Valborgsmässoafton med häxor och onda andar som strövade omkring på jorden på tröskeln till den 1 maj. Folk skulle tända brasor och göra höga ljud för att skrämma bort dessa illvilliga krafter.

Under medeltiden var Valborgsmässoafton en tid då människor samlades på landsbygden för att fira vårens ankomst. Efter de långa, mörka och kalla vintermånaderna var det dags att släppa loss och ha kul. Att dansa runt brasor, sjunga traditionella sånger, dricka mjöd och öl var de mest populära formerna av firande.

Från 1600-talet och framåt blev Valborgsmässoafton förknippad med häxkonst och djävulen i vissa samhällen. Den katolska kyrkan hade länge firat helgonfestdagar. Men med protestantismens framväxt ansågs vördnad av helgonen vara avgudadyrkan. Protestantiska myndigheter började förknippa Valborgsmässoafton med häxkonst, och högtiden blev en symbol för hedendom och uppror mot kyrkan.

På 1800-talet upplevde Valborgsmässoafton en återuppvaknande av popularitet som en del av romantiken. Konstnärer och författare fascinerades av festens hedniska rötter och såg det som ett sätt att knyta an till sitt kulturarv. De skrev dikter och berättelser om dess traditioner. Med tiden blev Valborgsmässoafton en symbol för det övernaturligas mysterier.

Hur firas Valborgsmässoafton? Traditioner över hela Europa

Även om Valborgsmässoaftonens traditioner kan variera mellan olika länder, är de i stort sett lika varandra.

I Tyskland firas Valborgsmässoafton med seden Hexentanz (häxdans) i Harzbergen, där människor samlas runt en brasa och dansar till musik. Firandet är kopplat till tron att häxor och onda andar strövade omkring på jorden denna natt, och elden var tänkt att avvärja deras illvilliga inflytande.

I Sverige är Valborgsmässoafton en helgdag som markerar början på våren. I firandet ingår att tända brasor och sjunga traditionella sånger. Den största och mest kända festivalen äger rum i Uppsala, där tusentals människor samlas för att lyssna på tal, titta på föreställningar och tända brasor.

Valborgsmässoafton i Sverige
Foto: David Castor (Ringsjön, Sverige)

I Finland heter Valborgsmässoafton Vappu, och det är en av årets viktigaste högtider. Människor bär traditionella vita studentmössor och overaller, och de samlas på gatorna för att dricka sima (en typ av mjöd) och äta tippaleipä (en typ av kaka).

I Estland heter Valborgsmässoafton Volbriöö. Människor tänder brasor och samlas i parker och allmänna torg för att sjunga och dansa. I vissa delar av Estland inkluderar firandet en sed som kallas ”driving away winter” där människor klär ut sig till häxor och paraderar genom gatorna.

I Tjeckien kallas Valborgsmässoafton Valpuržina noc, och det är ett firande av vårens ankomst. Firandet inkluderar också seden att bränna bilder av häxor, vilket är tänkt att symbolisera förvisningen av vintern och onda andar.

I Lettland kallas Valborgsmässoafton Valpurģu nakts, och det är en hyllning till naturens återuppståndelse. Människor samlas för att sjunga och dansa, och de deltar också i seden att gunga på gungor. Traditionen symboliserar solens svängning högre upp i himlen, och det tros ge lycka och fertilitet.

Valborgsmässoafton i litteratur, musik och bildkonst

Valborgsmässoafton har lämnat en bestående inverkan på olika konstnärliga uttryck som litteratur, musik och bildkonst. Många konstnärer har hämtat inspiration från de övernaturliga och mystiska teman som förknippas med festivalen, som har skildrats i olika former och stilar genom historien. Till exempel inkluderade den romantiska rörelsen inom litteratur och konst på 1800-talet, som betonade känslor, fantasi och naturens skönhet, ofta hänvisningar till folklore och hedniska traditioner, inklusive Valborgsmässoafton. Detta exemplifieras i verk av kända författare som Goethe och Hoffmann, som inkorporerade teman häxkonst och övernaturliga händelser i sina litterära verk.

Från 1800-talet och framåt har Valborgsmässoaftonen påverkat musikvärlden. År 1843 komponerade den hyllade tyske kompositören Felix Mendelssohn en kantat med titeln ”Die erste Walpurgisnacht”, inspirerad av festivalens hedniska ursprung. Baserad på en dikt av Goethe berättar kantaten historien om hedningar som samlas i skogen för att fira Valborgsmässoafton och deras motstånd mot kristet förtryck. Kantaten anses allmänt vara ett av Mendelssohns finaste verk.

Valborgsmässoafton har också påverkat bildkonstens värld och inspirerat konstnärer att skapa verk som fångar festivalens mystiska och övernaturliga inslag. Genom olika stilar och tekniker har konstnärer skildrat de teman som förknippas med Valborgsmässoafton, såsom häxkonst, hedniska ritualer och firandet av våren. Albrecht Dürer, Ernst Barlach och Hermann Hendrich är bland de framstående konstnärerna som har verk på Valborgsmässoafton.

  • Walpurgis Night”, Encyclopaedia Britannica, britannica.com, April 28, 2023
  • ”Night of the Witches: Folklore, Traditions & Recipes for Celebrating Walpurgis Night”, Linda RAEDISCH, Llewellyn Worldwide, ISBN: 9780738728162