Yggdrasil och de nio världarna i nordisk mytologi

Yggdrasil, som spelar en viktig roll i den nordiska kosmologin, är namnet på ett heligt träd som förbinder de nio mytologiska världarna. Det tros vara beläget i centrum av det kosmiska systemet. Enligt vissa källor i tidig nordisk litteratur är Yggdrasil en gigantisk ask. Under dess rötter finns brunnar som bevakas av nornorna.1

Livets träd symbolism och de nio världarna

Livets träd är ett universellt motiv som finns i många kulturer, särskilt i eurasiska mytologier och altai-shamanismen.

Även om det finns många olika termer som livets träd, världsträd, kosmiskt träd i litteraturen, menade religionshistorikern professor Mircea Eliade att alla symboler som ger kommunikation mellan himlen och jorden är varianter av det kosmiska trädet.2

Livets Träd i Turkisk Mytologi

Livets träd är ett verktyg som ger kommunikation mellan jorden och den heliga himlen i både altai-shamanismen och turkisk mytologi. Men i de nordiska samhällena hanterades det i en mer kosmisk skala och presenterades som en väv som förbinder nio olika världar. Dessa riken/världar är Muspelheim, Niflheim, Hel, Jotunheim, Vanaheim, Niðavellir, Álfheim, Midgard och Åsgard.

Muspelheim

Det är också känt som Múspell eller Múspellheimr. Dess etymologiska ursprung är osäkert, men det beskrivs kortfattat som ”eldvärlden”. Det är den hetaste av de nio världarna. Därför kan det betraktas som motsatsen till Niflheim, dimmans värld. Den bevakas av Surtr, en jötunn.

Man tror att Muspelheim ligger söder om det urgamla tomrummet, Ginnungagap. I norr ligger Niflheims kalla och dimmiga värld. Lågorna från Muspelheim och isarna från Niflheim möttes i Ginnungagap för att initiera skapelsen.

Niflheim

Niflheim betyder ”dimmans värld” på fornnordiska. Det är också känt som Niflheimr. Det är den kallaste och mörkaste av de nio världarna. Därför kan det betraktas som motsatsen till Muspelheim, eldens värld. Det är den första världen som skapades efter Muspelheim.

Niflheim ligger under en av Yggdrasils rötter. Enligt isländsk historiker Snorri Sturluson (1179 – 1241) bildades Ymir, jättarnas förfader, när isen från Niflheim och lågorna från Muspelheim möttes.

Hel

Det är också känt som Helheim. Kort sagt definieras det som de dödas värld. Det kommer från samma rot som ”helvetet”. Det skiljer sig dock från dagens helvetesbegrepp.

För många forskare borde Hel tolkas som en värld där de dödas andar fortsätter att leva, snarare än som ett rike där syndare straffas.

Man förstår från källorna i den tidiga nordiska litteraturen att Hel är någonstans under jorden och att vissa levande varelser kan komma in och lämna Hel på olika sätt.

Jotunheim

Det är också känt som Jötunheimr. Kort sagt kan det beskrivas som jättarnas värld. I den nordiska litteraturen är platserna där jättar bor ofta avskilda platser som djupa skogar och berg. Den innehåller ledtrådar om hur Jotunheim avbildades bland vikingarna.

Jotunheimen, en bergig region i Norge som anses vara en del av de skandinaviska bergen, är uppkallad efter Jotunheim.

Enligt den österrikiske forskaren och filologen Rudolf Simek låg Jotunheim i öster i de första källorna, men förflyttades norrut i de senare källorna.3

Vanaheim

Det är också känt som Vanaheimr. Det är världen som bebos av den grupp av gudar som kallas Vanir. Njörðr, Freyr och Freyja är bland de mest kända Vanir-gudarna.

Enligt dikten Lokasenna ligger Vanaheim väster om Åsgard.

Niðavellir

Det är också känt som Myrkheim. Kort sagt kan det beskrivas som dvärgarnas värld. I nordisk mytologi bor dvärgar, ofta förknippade med metallbearbetning, i Niðavellir/Myrkheim.

Enligt dikten Völuspá är det en mörk region, ”myrkr” betyder redan mörker på fornnordiska.

Álfheim

Det är också känt som Álfheimr. Det betyder ”alvernas värld” på fornnordiska. Ljusalverna (ljósálfar) i nordisk mytologi bor i Álfheim.

Enligt dikten Grímnismál är härskaren över Álfheim Freyr, en av Vanir-gudarna.

Midgard

Den kallas också Miðgarðr eller Midgård. Det kan definieras som det andra namnet på jorden. Det är landet där människor bor i nordisk mytologi.

Gudarna byggde jorden av Ymirs kropp, som anses vara jättarnas förfader. Ymirs kött bildade landet och hans blod bildade haven. Hans ögonbryn användes som staket för att skydda människor från jättar.

Under Ragnarök kommer nästan allt på Midgard att förstöras, men tack vare de gömda Líf och Lífþrasir kommer mänskligheten att överleva.

Åsgard

Det är också känt som Ásgarðr. Det är världen för gruppen av gudar som kallas asir. Här bor Oden, Thor och Heimdall.

Förbinder Åsgard med Midgard är en regnbågsformad bro som kallas Bifröst. Den här bron kommer att förstöras under Ragnarök.

Enligt dikten Vafþrúðnismál skiljer en flod som heter Ífingr Åsgard och Jotunheim, jättarnas land. Eftersom det inte fryser, kommenteras det att ån rinner väldigt snabbt och därmed kan jättarna inte ta sig över i Åsgard.  1. Yggdrasil and the Norns – or Axis Mundi and Time”, Renata Maria RUSU, Studia Universitatis Babes-Bolyai – Philologia, 53/2008, p. 85-97[]
  2. Le Chamanisme” Mircea ELIADE, Éditions Payot, ISBN: 9755332588[]
  3. ”Dictionary of Northern Mythology”, Rudolf SIMEK, ‎BOYE6 Revised Edition, ISBN: ‎978-0859915137[]

Kommentarer inaktiverade.