Yggdrasil en de negen werelden in de Noorse mythologie

Yggdrasil en de negen werelden in de Noorse mythologie

Yggdrasil speelt een belangrijke rol in de Noorse kosmologie en is de naam van een heilige boom die de negen mythologische werelden met elkaar verbindt. Er wordt aangenomen dat het zich in het centrum van het kosmische systeem bevindt. Volgens sommige bronnen in de vroege Noorse literatuur is Yggdrasil een gigantische es. Onder de wortels zijn waterputten die worden bewaakt door de Norns.1

Levensboomsymboliek en de negen werelden

De levensboom is een universeel motief dat in veel culturen voorkomt, vooral in de Euraziatische mythologieën en het Altai-sjamanisme.

Hoewel er veel verschillende termen in de literatuur voorkomen, zoals levensboom, wereldboom, kosmische boom, betoogde de godsdiensthistoricus, professor Mircea Eliade, dat alle symbolen die zorgen voor communicatie tussen de lucht en de aarde varianten zijn van de kosmische boom.2

De Levensboom in de Turkse Mythologie

De levensboom is een hulpmiddel dat zorgt voor communicatie tussen de aarde en de heilige lucht in zowel het Altai-sjamanisme als de Turkse mythologie. In de Noorse gemeenschappen werd het echter op een meer kosmische schaal behandeld en gepresenteerd als een web dat negen verschillende rijken met elkaar verbindt. Deze rijken/werelden zijn Muspelheim, Niflheim, Hel, Jotunheim, Vanaheim, Niðavellir, Álfheim, Midgard en Åsgard.

Muspelheim

Het is ook bekend als Múspell of Múspellheimr. De etymologische oorsprong is onzeker, maar het wordt kort beschreven als de “vuurwereld”. Het is de heetste van de negen werelden. Daarom kan het worden beschouwd als het tegenovergestelde van Niflheim, de wereld van de mist. Het wordt bewaakt door Surtr, een jötunn.

Aangenomen wordt dat Muspelheim ten zuiden van de oerleegte Ginnungagap ligt. In het noorden ligt de koude en mistige wereld van Niflheim. De vlammen van Muspelheim en het ijs van Niflheim ontmoetten elkaar in Ginnungagap om de schepping op gang te brengen.

Niflheim

Niflheim betekent “wereld van mist” in het Oudnoors. Het is ook bekend als Niflheimr. Het is de koudste en donkerste van de negen werelden. Daarom kan het worden beschouwd als het tegenovergestelde van Muspelheim, de wereld van vuur. Het is de eerste wereld gecreëerd na Muspelheim.

Niflheim ligt onder een van de wortels van Yggdrasil. Volgens de IJslandse historicus Snorri Sturluson (1179 – 1241) werd Ymir, de voorouder van de reuzen, gevormd toen het ijs van Niflheim en de vlammen van Muspelheim elkaar ontmoetten.

Hel

Het is ook bekend als Helheim. Kortom, het wordt gedefinieerd als de wereld van de doden. Het is echter anders dan het huidige concept van de hel.

Voor veel onderzoekers moet Hel worden geïnterpreteerd als een wereld waar de geesten van de doden blijven leven, in plaats van als een rijk waar zondaars worden gestraft.

Uit de bronnen in de vroege Noorse literatuur wordt opgemaakt dat Hel ergens onder de grond is en dat sommige levende wezens Hel op verschillende manieren kunnen binnenkomen en verlaten.

Jotunheim

Het is ook bekend als Jötunheimr. Kortom, het kan worden omschreven als de wereld van reuzen. In de Noorse literatuur zijn de plaatsen waar reuzen leven vaak afgelegen plaatsen zoals diepe bossen en bergen. Dit bevat aanwijzingen over hoe Jotunheim werd afgebeeld onder de Vikingen.

Jotunheimen, een bergachtig gebied in Noorwegen dat wordt beschouwd als onderdeel van de Scandinavische bergen, is vernoemd naar Jotunheim.

Volgens de Oostenrijkse onderzoeker en filoloog Rudolf Simek lag Jotunheim in de eerste bronnen in het oosten, maar verschoof het in de latere bronnen naar het noorden.3

Vanaheim

Het is ook bekend als Vanaheimr. Het is de wereld die wordt bewoond door de groep goden die de Vanir worden genoemd. Njörðr, Freyr en Freyja behoren tot de bekendste Vanir-goden.

Volgens het gedicht Lokasenna ligt Vanaheim ten westen van Åsgard.

Niðavellir

Het is ook bekend als Myrkheim. Kortom, het kan worden omschreven als de wereld van dwergen. In de Noorse mythologie wonen dwergen, vaak geassocieerd met metaalbewerking, in Niðavellir/Myrkheim.

Volgens het gedicht Völuspá is het een donker gebied, “myrkr” betekent al duisternis in het Oudnoors.

Álfheim

Het is ook bekend als Álfheimr. Het betekent “wereld van de elfen” in het Oudnoors. De lichtelfen (ljósálfar) in de Noorse mythologie leven in Álfheim.

Volgens het gedicht Grímnismál is de heerser van Álfheim Freyr, een van de Vanir-goden.

Midgard

Het wordt ook Miðgarðr of Midgård genoemd. Het kan worden gedefinieerd als de andere naam van de aarde. Het is het land waar mensen wonen in de Noorse mythologie.

De goden bouwden de aarde uit het lichaam van Ymir, die wordt beschouwd als de voorouder van reuzen. Ymirs vlees vormde het land en zijn bloed vormde de oceanen. Zijn wenkbrauwen werden gebruikt als hekken om mensen tegen reuzen te beschermen.

Tijdens Ragnarök zal bijna alles op Midgard worden vernietigd, maar dankzij de ondergedoken Líf en Lífþrasir zal de mensheid overleven.

Åsgard

Het is ook bekend als Ásgarðr. Het is de wereld van de groep goden genaamd Æsir. Odin, Thor en Heimdall wonen hier.

Åsgard met Midgard verbinden is een regenboogvormige brug genaamd Bifröst. Deze brug zal vernietigd worden tijdens Ragnarök.

Volgens het gedicht Vafþrúðnismál scheidt een rivier genaamd Ífingr Åsgard en Jotunheim, het land van de reuzen. Omdat het niet vriest, wordt opgemerkt dat de rivier erg snel stroomt en dat de reuzen Åsgard dus niet kunnen oversteken.  1. Yggdrasil and the Norns – or Axis Mundi and Time“, Renata Maria RUSU, Studia Universitatis Babes-Bolyai – Philologia, 53/2008, p. 85-97^
  2. Le Chamanisme” Mircea ELIADE, Éditions Payot, ISBN: 9755332588^
  3. “Dictionary of Northern Mythology”, Rudolf SIMEK, ‎BOYE6 Revised Edition, ISBN: ‎978-0859915137^