Subdisciplines van de archeologie

Archeologie is een van de disciplines die werkt op basis van bewijsmateriaal om licht te werpen op de menselijke geschiedenis en beschavingen uit het verleden bloot te leggen. De term komt voort uit de combinatie van de Griekse woorden “arkhaios” (oud) en “logos” (wetenschap,

Funeraire architectuur: monumenten en structuren

Funeraire architectuur is de studie van structuren die zijn ontworpen en gebouwd om de doden te eren en te behouden. Het omvat een breed scala aan grafstructuren, van grandioze mausoleums tot eenvoudige graven. Hieronder ziet u de betekenis van enkele veelvoorkomende termen die verband

Methoden voor het verwijderen van menselijke resten

De methoden voor het verwijderen van menselijke resten en de rituelen die tijdens de begrafenis worden toegepast, variëren tussen religies en culturen. Hoewel inhumatie en crematie tegenwoordig de meest gebruikelijke verwijderingsmethoden zijn, hebben mensen sinds het paleolithicum veel verschillende methoden toegepast. Inhumatie Inhumatie, een

Soort van het geslacht Homo

Het geslacht Homo, dat naar schatting ongeveer 2,8 miljoen jaar geleden is ontstaan, omvat zowel moderne mensen als enkele voorouders en naaste verwanten van moderne mensen. De enige levende soort van het geslacht vandaag is Homo sapiens. Homo habilis Het is een soort van

Turks pantheon (Goden in de Turkse mythologie)

Het woord pantheon wordt gebruikt om te verwijzen naar alle goden in een bepaalde religie of mythologie. Daarom betekent het Turkse pantheon alle goden in de Turkse mythologie. Aangezien de Turkse mythologie, die zich ontwikkelde in de Euraziatische steppen, gebaseerd is op animisme en

Archeologische periodes

Als het om de prehistorie gaat, wordt meestal het Three-Age System gebruikt. Een methodologisch concept, het Three-Age System, werd in de 19e eeuw ontwikkeld door Christian Jürgensen Thomsen, een Deense antiquair. Volgens het Three-Age System worden prehistorische perioden in drieën verdeeld: de steentijd, de