Vad vet du om arkeologi och antik historia?

Vad vet du om arkeologi och antik historia?

Arkeologi och antik historia… De två vetenskaperna som vi använder för att lära oss om vårt avlägsna förflutna… Om vi tar datumet för uppkomsten av Homo sapiens, kan vi säga att människor precis har använt skrivandet. Därför har arkeologi en nyckelroll för att lära sig om vårt avlägsna förflutna. Om du är intresserad av arkeologi eller antik historia, här är en snabb frågesport för dig att testa dig själv.

Hur Mycket Vet Du Om Arkeologi Och Antik Historia?

1 / 11

1. Vilket av följande är inte en arkeologisk plats i Sverige?

2 / 11

2. Vilket av följande är också känt som den äldre stenåldern?

3 / 11

3. Vilket av följande är studiet av inskriptioner?

4 / 11

4. Vilket av följande är inte en arkeologisk plats i Europa?

5 / 11

5. Vilken av följande är en forntida grekisk historiker, även känd som historiens fader?

6 / 11

6. Vilken av följande är en Venusfigur som finns i Österrike?

7 / 11

7. Vilket av följande är inte ett indoeuropeiskt språk?

8 / 11

8. Vilken av följande är en mesoamerikansk forntida civilisation?

9 / 11

9. Vilken av följande är inte en av de forntida egyptiska pyramiderna?

10 / 11

10. Vilket av följande är inte en dejtingteknik?

11 / 11

11. Vilket skriftsystem är förknippat med det gamla Egypten?

Your score is

0%

Är arkeologi och antik historia samma sak?

Perioden som kallas antikens historia började med användningen av skrift. Mänsklighetens historia före antikens historia kallas förhistoria. Forntida historia, enligt många historiker, slutade med det västromerska rikets fall.

Arkeologi är en av antikens viktigaste hjälpvetenskaper, men inte den enda. Korografi, epigrafi, numismatik, paleografi och filologi är några av antikens historias hjälpvetenskaper.

Korrekta svar

Rätt svar på fråga 1 är Svarthola. Det är i Norge.

Det korrekta svaret på fråga #2 är paleolitikum. Paleolitikum slutade för cirka 12000 år sedan, och sedan började mesolitikum. Alla arter av släktet Homo uppträdde under den paleolitiska eran.

Det korrekta svaret på fråga #3 är epigrafi. Den disciplin som studerar inskriptioner och skrifter om forntida strukturer kallas epigrafi.

Rätt svar på fråga #4 är Tash Rabat. Augusta Raurica i Schweiz, Baelo Claudia i Spanien, Biskupin i Polen är några av de arkeologiska platserna i Europa. Men Tash Rabat, ett medeltida värdshus, ligger i Kirgizistan, ett centralasiatiskt land.

Det korrekta svaret på fråga #5 är Herodotos. Herodotos var en karisk historiker och författare, även kallad historiens fader.

Det korrekta svaret på fråga #6 är Venus från Willendorf. Den hittades i Österrike.

Rätt svar på fråga #7 är sumeriska. Det är ett urgammalt språk som inte är släkt med andra språkfamiljer.1 Språken i de andra alternativen är indoeuropeiska språk.

Det korrekta svaret på fråga #8 är Olmecs. Olmecerna är en mesoamerikansk civilisation. Men mederna, Hattianerna och Luwianerna är civilisationerna i Anatolien och Främre Orienten.

Det korrekta svaret på fråga #9 är Cholulas pyramiden. Det är i Mexiko. Men Khafre, Djoser och Menkaure är några av pyramiderna i Egypten.

Rätt svar på fråga #10 är GAD-7. Dendrokronologi, Kalium-Argon och OSL är dateringstekniker som arkeologer använder. Men GAD-7 är ett psykiatriskt frågeformulär.

Rätt svar på fråga #11 är hieroglyfer. Skriftsystemet som förknippas med det gamla Egypten och bygger på bilder kallas hieroglyfer. Liknande skriftsystem som används av vissa civilisationer i Anatolien, Mesopotamien och Amerika kallas också ibland för hieroglyfer.  1. Ignace J. GELB, ”Sumerian Language”, Encyclopedia Britannica, 2019^