Rzadkie znalezisko w Mörigen w Szwajcarii: archeolodzy odkryli grot strzały z epoki brązu wykonany z żelaza meteorytowego

W Mörigen w Szwajcarii archeolodzy dokonali znaczących odkryć rzucających światło na wykorzystanie meteorytowego żelaza w prehistorycznej Europie. Odkrycia zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie Journal of Archaeological Science.1 Badania przeprowadzone w Szwajcarii ujawniły przekonujące dowody na istnienie meteorytowych artefaktów żelaznych pochodzących z epoki brązu, rzucając

Kamienne topory odkryte w Omanie mają ponad 300 000 lat

W Omanie archeolodzy odkryli kamienne topory, skorupki jaj, szczątki szkieletów i niektóre rzeźby naskalne. Ponadto odkryli starożytne koryto rzeki, które dostarcza wskazówek na temat klimatu regionu.1 Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk (CAS) w Pradze zakończył niedawno trzeci sezon wykopalisk w Omanie, prowadząc przełomową ekspedycję