En etnografisk forskning på Bocuk-natten

Bocuk-natten, en tradisjon som er i ferd med å bli glemt, ble populær igjen på 2010-tallet med støtte fra lokale myndigheter. Feiringen, som er et av de viktige kulturelle symbolene i Thrakia, ble på kort tid til en festival med bidrag fra lokalbefolkningen. Så

Krampus-natt: Fra middelalderfrykt til moderne feiringer

Krampus-natten er en tradisjonell folkloristisk begivenhet som vanligvis feires i sentraleuropeiske land. Den henter navnet sitt fra den demoniske skapningen Krampus, som har en betydelig plass i sentraleuropeisk og østalpin folklore. Hvem er Krampus? I følge mytologiske fortellinger og folkeeventyr er Krampus navnet på