Artifacts and Museums in Ukraine in Danger due to War

Cultural heritage assets, historical sites, museums, monuments and artifacts are at risk of damage and theft in Russia-occupied Ukraine. The Russian occupation, which started on February 24, 2022 and is still continuing, also damages the art and cultural heritage in Ukraine. The recent evaluation

Artefakter og Museer i Ukraine i Fare på Grund af Krig

Kulturarvsaktiver, historiske steder, museer, monumenter og artefakter er i fare for skader og tyveri i det russisk-besatte Ukraine. Den russiske besættelse, der startede den 24. februar 2022 og stadig fortsætter, skader også kunst- og kulturarven i Ukraine. Den nylige evalueringsrapport fra FN’s Organisation for

Artefakte und Museen in der Ukraine sind in Gefahr

Kulturgüter, historische Stätten, Museen, Denkmäler und Artefakte sind in der von Russland besetzten Ukraine der Gefahr von Beschädigung und Diebstahl ausgesetzt. Die russische Besatzung, die am 24. Februar 2022 begann und immer noch andauert, schadet auch dem Kunst- und Kulturerbe in der Ukraine. Der

Objets Façonnés et Musées en Ukraine en Danger

Les biens du patrimoine culturel, les sites historiques, les musées, les monuments et les artefacts risquent d’être endommagés et volés dans l’Ukraine occupée par la Russie. L’occupation russe, qui a commencé le 24 février 2022 et se poursuit toujours, porte également atteinte au patrimoine