Ursprunget till skriftlig kommunikation och typer av skrivsystem

Information om ursprunget till skriftlig kommunikation härstammar vanligtvis från data inom epigrafi och paleografi. Epigrafik fokuserar särskilt på undersökningen av inskriptioner, symboler ingraverade på stenar och skrifter ristade på ytor. Paleografiexperter studerar å andra sidan utvecklingen av alfabet och antika skriftsystem. Akademiker och forskare