Cadılar Bayramı’nın Kökeni Ve Halloween Benzeri Gelenekler

Pagan kökleri olmasına karşın günümüzde seküler bir gelenek hâlini alan ve her yıl 31 Ekim’de kutlanan Halloween, Türkiye’de Cadılar Bayramı olarak da bilinmektedir. Küreselleşmenin etkisiyle Rusya, Türkiye ve Japonya gibi Doğu Avrupa ve Asya ülkelerinde de yaygınlaşan Halloween kutlamalarında ülkelerin yerel kültüründen izler görülmekle

Tradycje Przypominające Halloween i Pochodzenie Halloween

Obchodzone 31 października każdego roku Halloween jest dziś postrzegane jako świecka tradycja pomimo swoich pogańskich korzeni. Wspólnym punktem obchodów Halloween, który na skutek globalizacji upowszechnił się w krajach takich jak Rosja, Turcja i Japonia, jest motyw strachu. Pochodzenie Halloween W kontekście historycznym pochodzenie Halloween