Geyik Totemi ve Şamanizmde Erk Hayvanı

Geyik totemi, çeşitli kültürlerde ve spiritüel geleneklerde geyik türlerinin sembolik bir temsili olarak tanımlanabilir. Totem hayvanları, genellikle belli bir grup ya da topluluk tarafından benimsenir. Bu hayvanların sembolik anlamları ise hem topluluğun inançlarına, geleneklerine ve göreneklerine göre hem de hayvanın doğadaki konumuna ve karakterine

Türk Panteonu (Türk Mitolojisinde Tanrılar)

Belirli bir dindeki ya da mitolojideki tüm tanrısal varlıkları ifade etmek için panteon sözcüğü kullanılır. Dolayısıyla Türk panteonu, Türk mitolojisindeki tüm tanrısal varlıklar anlamına gelir. Avrasya steplerinde ve Güney Sibirya çevresinde gelişen Türk mitolojisi, pek çok yönden animizme ve doğa kültüne dayandığı için Türk

Yupik Şamanizmi ve İlginç Yupik Maskeleri

Binlerce yıldır Arktik Bölge yakınlarında yaşayan bir halk, Yupikler… Çoğu kişi onları ilginç dans maskeleriyle de biliyor. Ancak yalnızca maskeleri değil, dondurucu soğuğa karşı verdikleri yaşam mücadeleleri de hepimizi şaşkınlık içinde bırakacak nitelikte. Yupikler Kimdir? Yupikler, günümüzde Rusya’ya bağlı Çukotka Özerk Okrugu’nda ve ABD’ye