1900 år gammal runskrift funnen på dansk kniv

I utgrävningar på ön Funen upptäckte arkeologer en kniv som daterades till cirka 1900 år sedan. De runskriftliga tecknen som hittades på kniven väckte stort intresse bland forskare.1 Upptäckten gjordes av Jakob Bonde, en expert inom förhistorisk arkeologi som arbetar vid Museum Odense, på