Arkeologiska perioder

När det gäller förhistorisk tid används treålderssystemet mest. Ett metodiskt koncept, Three-Age System, utvecklades på 1800-talet av Christian Jürgensen Thomsen, en dansk antikvarie. Enligt treålderssystemet är förhistoriska perioder indelade i tre som stenålder, bronsålder och järnålder. Men i ljuset av nya rön har systemet

Mammutar i konst, mytologi och folktro

Mammoths… Söt för vissa av oss, skrämmande för andra. Mammutarna, som spelade en viktig roll i det dagliga livet för våra paleolitiska förfäder, dog ut för länge sedan. Men de djupa spår de lämnat i det sociala minnet har inte helt förlorat sin effekt