Arkeolojik Dönemler

Tarih öncesi dönemler söz konusu olduğunda genellikle Üç Çağ Sistemi’nden yararlanılır. Metodolojik bir kavram olan Üç Çağ Sistemi, 19. yüzyılda Danimarkalı bir antikacı olan Christian Jürgensen Thomsen tarafından geliştirilmiştir. Üç Çağ Sistemi’ne göre prehistorik dönemler Taş Çağı, Bronz Çağı ve Demir Çağı olarak üçe

Sanat Nedir? Sanatın Kökeni ve Paleolitik Sanatın İlk Örnekleri

Sanat nedir? Sanat “uygarlığın imzası”dır, demiş İrlandalı eleştirmen ve oyun yazarı Bernard Shaw. Peki gerçekten de sanatsal yetenek, modern insanı diğer türlerden ayıran temel niteliklerden biri olarak değerlendirilebilir mi? Bunun için önce sanat kavramından ne anlamamız gerektiğine değinmek gerek. Sanat Nedir? Sanat ve Hayal

Sanatta, Mitolojide ve Halk İnançlarında Mamutlar

Mamutlar… Kimilerimiz için sevimli, kimilerimiz için ürkütücü canlılar. Paleolitik atalarımızın günlük yaşamında önemli bir role sahip olan mamutlar uzun süre önce yok olsa da toplumsal hafızada bıraktıkları derin izler, günümüzde dahi etkisini tam anlamıyla yitirmemiştir. Mamutlar Hakkında Elephantidae familyasının bir cinsi olan mamutlar, taksonomik