Jägare-samlare livsstil i förhistorisk tid

Jägare-samlare-livsstilen, ett framträdande försörjningssätt under förhistorisk tid, representerar ett uråldrigt socioekonomiskt system som praktiserades av mänskliga befolkningar före tillkomsten av jordbruk och stillasittande civilisationer. Rotat i principerna för födosök och resursanskaffning, innebar detta tillvarosätt en decentraliserad och nomadisk livsstil som kännetecknas av beroendet av

Arter av släktet Homo

Släktet Homo, som beräknas ha uppstått för cirka 2,8 miljoner år sedan, inkluderar moderna människor såväl som några förfäder och nära släktingar till moderna människor. Den enda levande arten av släktet idag är Homo sapiens. Homo habilis Det är en art av Homo som