Artefakter og Museer i Ukraina i Fare på Grunn av Krig

Kulturminner, historiske steder, museer, monumenter og gjenstander står i fare for skade og tyveri i det russisk-okkuperte Ukraina. Den russiske okkupasjonen, som startet 24. februar 2022 og fortsatt fortsetter, skader også kunst- og kulturarven i Ukraina. Den ferske evalueringsrapporten fra FNs organisasjon for utdanning,