Arkeologiska perioder

När det gäller förhistorisk tid används treålderssystemet mest. Ett metodiskt koncept, Three-Age System, utvecklades på 1800-talet av Christian Jürgensen Thomsen, en dansk antikvarie. Enligt treålderssystemet är förhistoriska perioder indelade i tre som stenålder, bronsålder och järnålder. Men i ljuset av nya rön har systemet