1900 år gammel runisk skrift funnet på dansk kniv

Under utgravninger utført på øya Funen oppdaget arkeologer en kniv som dateres tilbake rundt 1900 år. De runiske bokstavene som ble funnet på kniven vekket stor interesse blant forskerne.1 Oppdagelsen ble gjort av Jakob Bonde, en ekspert på forhistorisk arkeologi som jobber ved Museum

Arkeologiske perioder

Når det gjelder forhistorisk tid, er det mest trealderssystemet som brukes. Et metodisk konsept, Three-Age System, ble utviklet på 1800-tallet av Christian Jürgensen Thomsen, en dansk antikvar. I følge trealdersystemet er forhistoriske perioder delt inn i tre som steinalder, bronsealder og jernalder. Men i