Oprindelsen af skriftlig kommunikation og typer af skrivesystemer

Oplysninger om oprindelsen af skriftlig kommunikation er generelt afledt af data fra disciplinerne epigrafi og palæografi. Epigrafien fokuserer især på undersøgelse af inskriptioner, symboler indgraveret på sten og skrifter ætset på overflader. Paleografieksperter studerer på den anden side udviklingen af alfabeter og gamle skriftsystemer.

Underdiscipliner af arkæologi

Arkæologi er en af disciplinerne, der arbejder baseret på beviser for at kaste lys over menneskets historie og afsløre tidligere civilisationer. Termen stammer fra kombinationen af de græske ord “arkhaios” (ældgammel) og “logos” (videnskab, viden). Arkæologer dykker ned i fortiden ved at studere arkæologiske