Vårens åtte mytologiske skapninger

Våren er assosiert med fruktbarhet og overflod i mange samfunn og er symbolisert med fargen grønn eller turkis. Derfor er de første myhologiske skapningene som dukker opp når våren nevnes for det meste fruktbarhetsguder eller gudinner. Så, her er åtte mytologiske skapninger fra hele

11 Skumleste Skapninger i Turkisk Mytologi

Mytologiske enheter og eventyrkarakterer er viktige ved at de bærer spor av den sosiale underbevisstheten til kulturen de tilhører. Samfunn som levde under lignende sosiokulturelle forhold trodde ofte på lignende skumle enheter. Av denne grunn har lignende enheter dukket opp i litteraturen under forskjellige

11 Skræmmende Væsner i Turkisk Mytologi

Mytologiske entiteter og eventyrfigurer er vigtige, fordi de bærer spor af den sociale underbevidsthed i den kultur, de tilhører. Samfund, der levede under lignende sociokulturelle forhold, troede ofte på lignende skræmmende enheder. Af denne grund er lignende enheder dukket op i litteraturen under forskellige